Ένας στους τρεις μετανάστες έχει φυματίωση

Ένας στους τρεις μετανάστες που ζουν στη χώρα μας και παρουσιάζουν ενεργό φυματίωση αρνείται να υποβληθεί σε θεραπεία και κυκλοφορεί ελεύθερα ανάμεσα σε υγιείς πολίτες, δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα για τη δημόσια υγεία.

 

Αυτό προκύπτει από αναρτημένη ανακοίνωση του νοσοκομείου Σωτηρία, της ΜΚΟ Εργοερευνητική και του Ινστιτούτου Ερεύνης Νοσημάτων Θώρακος Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΙΕΝΘΥΑΕ), που παρουσιάστηκε στο 23ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανακοίνωσης, στο διάστημα 2000-2009 προσήλθαν στο ΙΕΝΘΥΑΕ 86.618 μετανάστες, προκειμένου να υποβληθούν σε ακτινογραφία θώρακος, η οποία απαιτείται για την έκδοση πράσινης κάρτας. Διαπιστώθηκε ότι το 33,6% από τους 122 που ήταν ύποπτοι για ενεργό φυματίωση, δεν προσήλθε στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε ειδική θεραπευτική αγωγή.  

Στην έρευνα χαρακτηρίζονται τρομακτικά υψηλά τα επίπεδα των μεταναστών που παρουσιάζουν ενεργό φυματίωση, σε σύγκριση με τον ελληνικό πληθυσμό.  

“Η διαφυγή ενός τόσο υψηλού ποσοστού (33,6%) ατόμων με ενεργό φυματίωση, που αρνήθηκαν την εισαγωγή στο νοσοκομείο, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα για τη δημόσια υγεία, καθόσον παραμένουν με την ενεργό νόσο τους, χωρίς θεραπεία, ανάμεσα σε υγιείς συμπολίτες τους και τον ελληνικό πληθυσμό. Πρέπει η πολιτεία να βρει τρόπους να επιλύσει αυτό το πρόβλημα διαφυγής”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.