Εγγραφο της ΟΕΝΓΕ προς την Υπουργό Υγείας για εκκαθάριση εφημεριών

p> 

Η ΟΕΝΓΕ απέστειλε σήμερα στην Υπουργό Υγείας το παρακάτω έγγραφο:

 

ΑΠ 1652                   Αθήνα 3 Δεκεμβρίου 2009

Προς

την Υπουργό Υγείας κ. Ξενογιαννακοπούλου Μ

κ. Υπουργέ

Όπως σας ενημερώσαμε και στην τελευταία συνάντηση που είχαμε, τα χρονικά περιθώρια εκκαθάρισης κάθε είδους οφειλών των Νοσοκομείων προς τους γιατρούς καθίστανται ασφυκτικά. Συγκεκριμένα η εκκαθάριση εφημεριών 8μήνου με το νέο πλαφόν που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή πρέπει να γίνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Επειδή η δημοσίευση του ψηφισμένου νόμου είναι εκ των πραγμάτων αδύνατη σε τέτοια μικρά χρονικά περιθώρια ως μόνη εφικτή λύση προβάλλει η άμεση ενημέρωση των υπηρεσιών με σχετικό έγγραφο.

Ως εκ τούτου η ΟΕΝΓΕ προτείνει να αποστείλετε από κοινού με τον Υπουργό ή τον Υφυπουργό Οικονομικών εξαιρετικά επείγον έγγραφο με αποδέκτες τα Νοσοκομεία, τις ΥΔΕ των νομών και τους Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στο οποίο θα γίνεται αναφορά στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου που συνόδευε το νομοσχέδιο και ειδικά στο εξής απόσπασμα:

«6.α. Επανακαθορίζεται το ανώτατο όριο μηνιαίων αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών των ιατρών Ε.Σ.Υ. και ορίζεται ότι, το συνολικό ποσό των παροχών αυτών δεν μπορεί να υπερβεί τις μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν σε Εφέ-τη με 19 έτη υπηρεσίας, χωρίς την οικογενειακή παροχή, όπως αυτές καθορίστηκαν με το άρθρο 57 του ν. 3691/2008 (νέο μισθολόγιο δικαστών). Έτσι το παραπάνω όριο αυξάνεται από 5.149 ευρώ, που είναι σήμερα, σε 6.443,07 ευρώ, αναδρομικά από 1.1.2009, ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 6 του ν. 3754/2009 (επανακαθορισμός βασικών μισθών ιατρών Ε.Σ.Υ.)».

Με τη λήψη του εγγράφου δίδεται η δυνατότητα στα Λογιστήρια των Νοσοκομείων να προχωρήσουν άμεσα σε εκκαθάριση εφημεριών με το νέο πλαφόν και συνεπώς να ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής.

Επίσης θέλουμε να σας επισημάνουμε το εξής: σύμφωνα με πληροφορίες από αρκετούς νομούς της χώρας τα κονδύλια εκκαθάρισης εφημεριών 8μήνου έχουν φτάσει στα Εντελλόμενα περικομμένα κατά 10%. Κάτι τέτοιο είναι προφανές ότι θα προκαλέσει νέα προβλήματα και ως εκ τούτου παρακαλούμε να ελέγξετε και να διευθετήσετε το πρόβλημα.