Ενιαίο σύστημα προμηθειών για τα νοσοκομεία

Τεράστιο κύκλωμα παραοικονομίας στο χώρο της Υγείας κερδιζε δισεκατομμύρια απομυζόντας δημόσιους πόρους.

Τα μέτρα που πήρε έως τώρα η κυβέρνηση στον τομέα αυτό απέτυχαν παταγωδώς με αποτέλεσμα να υπερδιπλασιαστούν οι δαπάνες αλλά και τα χρέη στους προμηθευτές

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της διυπουργικής επιτροπής αποφασίστηκε η δημιουργία μιας κεντρικής αρχής και ενός πληροφοριακού συστήματος σε όλα τα υπουργεία που εποπτεύουν φορείς υγείας με στόχο τον συνεχή on line έλεγχο των δαπανών για προμήθειες από τα νοσοκομεία