ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΝΑΠ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»

p>ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥΣ

Η τριμελής της ΕΙΝΑΠ του
Νοσοκομείου πληροφορεί τους ασθενείς και τους συνοδούς τους ότι κατά την
προσέλευση τους στην εφημερία της Υγειονομικής Μονάδος μας (παρά το ότι
αποκαλείται Γενικό Νοσοκομείο, στην περιοχή των Αθηνών) θα εξετασθούν μόνο από
Παθολόγο και Καρδιολόγο. Για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα υγείας τους θα πρέπει να
απευθυνθούν σε άλλη Υγειονομική Μονάδα.

Κατανοούμε την ταλαιπωρία τους και
το δυνητικά επικίνδυνο της καταστάσεως, αλλά και αυτές ακόμα οι υπηρεσίες
παρέχονται με ελλιπή σύνθεση προσωπικού και εν μέρει χωρίς αμοιβή.

Για όλα τα ανωτέρω από μακρού
έχουμε ενημερώσει όλες τις Προϊστάμενες Αρχές και έχουμε διαμαρτυρηθεί εντόνως,
χωρίς κανένα αποτέλεσμα παρά μόνο επιδείνωση.

Θεωρούμε ότι εν τέλει επιθυμούν, δημιουργώντας αδιέξοδο και συγκρουσιακή
κατάσταση ανάμεσα σε ταλαιπωρημένο προσωπικό και ασθενείς, και έχοντας αλλάξει
σε βραχύ χρονικό διάστημα 3(τρεις) Διοικητές, να απαξιώσουν την Υγειονομική
Μονάδα και με το πρόσχημα αυτό να την μετατρέψουν σε ότι επιθυμούν χωρίς όμως
και να αναλαμβάνουν και ευθαρσώς την ευθύνη των πράξεων τους.

Αθήνα 01/03/2011

Η 3μελής της ΕΙΝΑΠ