ενημέρωση για τη λειτουργία της ΜΕΘ ΣΑΜΟΥ

p>

– Η ΜΕΘ του Νοσοκομείου Σάμου λειτουργεί χωρίς διακοπή από την ίδρυσή της το Νοέμβριο του 2003, εξυπηρετεί το Νομό και, υπό το συντονισμό του κεντρικού γραφείου του ΕΚΑΒ, μερικά νησιά της ευρύτερης περιοχής (Κάλυμνος, Κώς, Πάτμος, Αγαθονήσι, Λειψοί).

– Η Μονάδα χρησιμοποιείται επίσης για νοσηλεία οξέων καρδιολογικών συμβάντων (αρρυθμίες, οξέα εμφράγματα μυοκαρδίου κλπ) καλύπτοντας την έλλειψη της Καρδιολογικής Μονάδας στο νοσοκομείο.

– Οι δυο λειτουργούσες κλίνες δεν επαρκούν για τις ανάγκες του Νοσοκομείου με αποτέλεσμα να νοσηλεύονται συχνότατα σε κοινούς θαλάμους περιστατικά υπό τεχνητή υποστήριξη της αναπνοής με ακατάλληλες φορητές συσκευές (υπό στενή παρακολούθηση από το μοναδικό ιατρό της ΜΕΘ).

Από την εποχή της ίδρυσής της υπό «προσωρινές» συνθήκες (2 κλίνες, 1 ιατρός, 5 νοσηλευτές) υπήρξε σχέδιο σταδιακής ανάπτυξης σε 6 κλίνες εντός διετίας με την κατάλληλη συμπλήρωση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Προ τριετία δημιουργήθηκε 1 επιπλέον θέση ειδικευμένου ιατρού για τη ΜΕΘ (από μετατροπή) η οποία βρίσκεται εδώ και 2 χρόνια στην φάση της «έγκρισης προκήρυξης» μεταξύ Υπουργείου Υγείας και Οικονομικών.

Η κοινή επιτροπή Υπουργείο Υγείας-ΟΕΝΓΕ ενέκρινε αρχικά 4, τελικά 2 επιπλέον θέσεις ΜΕΘ οι οποίες βρίσκονται σε «αναμονή» μαζί με τις υπόλοιπες.

Σήμερα, 6 χρόνια μετά, οι λειτουργικές κλίνες παραμένουν δυο, ο υπογράφων ιατρός παραμένει ένας (με ένα υπόλοιπο κανονικής αδείας 90 εργάσιμων ημερών –από το 2006- και 24ωρη ετοιμότητα 365 μέρες το χρόνο), οι νοσηλευτές είναι 6. Η μοναδική ανάπτυξη ήταν η μεταφορά της Μονάδας σε ευρύτερο χώρο κατάλληλο για τη λειτουργία των προβλεπομένων κλινών.

Παρούσα κατάσταση:

Κλίνες, σύνολο: 6

Κλίνες, λειτουργούσες: 2

Νοσηλευτές, σύνολο: 6

Νοσηλευτές ανά βάρδια: 1

Ιατροί : 1 Ειδικότητα: παθολόγος, εντατικολόγος Βαθμός: επιμ.Β’

Ανάγκες για την ανάπτυξη και τη λειτουργία:

Κλίνες, λειτουργούσες: 6 (+4)

Νοσηλευτές, σύνολο: 12 (+6)

Ιατροί, σύνολο : 3 (+2)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Υπό τις παρούσες συνθήκες είναι ανθρωπίνως αδύνατον να συνεχίσει η λειτουργία της ΜΕΘ.

-Ερώτηση : Γιατί επί 2 χρόνια δεν εγκρίθηκε η προκήρυξη της επιπλέον θέσης;

-Ερώτηση : Τι θα συμβεί εάν αρρωστήσει ο υπογράφων μοναδικός ιατρός;

-Ερώτηση : Πόσο χρονικό διάστημα απαιτείται για να ολοκληρωθεί η γραφειοκρατική διαδικασία προκήρυξης και διορισμού των 2 επιπλέον ιατρών που εγκρίθηκαν από τη Κοινή Επιτροπή; Θα καλύψει χρονικά το ενδεχόμενο της πανδημίας γρίπης;

Ο Υπεύθυνος ΜΕΘ

Fabio Giardina, Επ.Β’ΕΣΥ

Παθολόγος, Εντατικολόγος