Ενώ τα συλλογικά όργανα έχουν μονοψήφιο αριθμό μελών, στην 6η ΥΠΕ συγκρότησαν Πειθαρχικό Συμβούλιο με 4 μέλη!

Σε διοικητική αυθαιρεσία προχώρησε το Υπουργείο Υγείας στην 6η ΥΠΕ, αφού όρισε νέο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών χωρίς να συμπεριλάβει στη σύνθεση αιρετό εκπρόσωπο των Ιατρών! 

Στις 25/2/21 ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας προχώρησε σε αντικατάσταση του υπάρχοντος Πειθαρχικού Συμβουλίου (έγγραφο Α1β/ΓΠ 11650/25-2-21) παρά το γεγονός ότι η θητεία του είχε παραταθεί, επειδή δεν μπορούσαν να γίνουν εκλογές για την ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου των Ιατρών λόγω της πανδημίας.

Στο Πειθαρχικό συμβούλιο της 6ης ΥΠΕ αιρετός εκπρόσωπος ήταν ο Ιατρός του ΠΠΝΠ κ. Κώστας Γιαννάκενας, ο οποίος αγνοήθηκε κατά την συγκρότηση του νέου πειθαρχικού Συμβουλίου, με πρόσχημα ότι έληξε η θητεία του αλλά δεν είχαν γίνει εκλογές για την ανάδειξη νέου εκπροσώπου με ευθύνη της 6ης ΥΠΕ και του Υπουργείου Υγείας.

Η 6η ΥΠΕ, μετά από αλληλογραφία με το Υπουργείο Υγείας, κατάφερε να πετύχει την σύσταση νέου Πειθαρχικού Συμβουλίου με 4 μέλη, παρά το γεγονός ότι ο Νόμος 3329/2005 προβλέπει 5 μέλη, συμπεριλαμβάνοντας και τον αιρετό εκπρόσωπο των γιατρών…

Η Διοίκηση -6η ΥΠΕ και Υπ. Υγείας- αγνοεί τον εκπρόσωπο των γιατρών και συγκροτεί Πειθαρχικά Συμβούλια χωρίς αυτόν, ίσως επειδή βολεύει στον δεδομένο χρόνο, αφού γνωρίζουν πώς ο ιατρός Κ. Γιαννάκενας δεν ανήκει στον φιλοκυβερνητικό χώρο…όφειλε ωστόσο είτε να είχε βρει τρόπο να διεξαχθούν οι εκλογές, είτε να παραταθεί η θητεία του αιρετού εκπροσώπου στο όργανο μέχρι την εκλογή νέου εκπροσώπου.

 

Ygeianet