Ενωση Γιατρών Λακωνίας Ενημερώση για την κατάσταση στο Νοσοκομειο και τα ΚΥ

p>ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑ
ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ Γ.Ν.ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΜΑΣ

 

ΕΝΩΣΗ
ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ

                                                                               
 Σπάρτη 14/1/2010

 

             Το Δ.Σ. της
Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Ν.Λακωνίας επισημαίνει τα σοβαρότατα προβλήματα του Γ.Ν.Σπάρτης  και
των Κ.Υ. και ζητά τη συμπαράσταση και συστράτευση όλων για την επίλυσή
τους.

             Είναι κοινή
πεποίθηση, τόσο των εργαζομένων στο ΕΣΥ, όσο και των πολιτών που προστρέχουν
στις υπηρεσίες του, ότι το δημόσιο σύστημα υγείας περνά μεγάλη και παρατεταμένη
κρίση. Η μειωμένη χρηματοδότηση έχει οδηγήσει σε υποστελέχωση, ελλειμματικές
υποδομές και παρωχημένο  εξοπλισμό που σε συνδυασμό με τα φαινόμενα διαφθοράς
και παραοικονομίας οδηγούν στη συνεχή απαξίωση του ΕΣΥ με παράλληλη γιγάντωση
του ιδιωτικού τομέα.

              Το Γ.Ν.
Σπάρτης, νομαρχιακό νοσοκομείο που βρίσκεται σε συνεχή 24ωρη εφημέρευση, λόγω
αδυναμίας ή και αδιαφορίας διοικούντων και πολιτικής ηγεσίας παρουσιάζει
συσσωρευμένα και δισεπίλυτα προβλήματα.

              Τα
περισσότερα ιατρικά τμήματα λειτουργούν με 1, 2 ή 3 γιατρούς, αριθμό
ανεπαρκέστατο για την εφημεριακή κάλυψη. Οι γιατροί υποχρεώνονται σε 10 και 12
εφημερίες το μήνα, πέρα από τα ανθρώπινα όρια και κατά παράβαση του κοινοτικού
και εθνικού δικαίου για ανώτερο επιτρεπτό όριο εργασίας. Οι ελπίδες που
εναποθέσαμε στο νόμο 3754/2009 για βελτίωση της κατάστασης αποδείχθηκαν φρούδες.
Μέχρι τώρα στο νοσοκομείο μας δεν έχει γίνει καμιά προκήρυξη νέων ιατρικών
θέσεων ενώ έχουν σταματήσει οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των κρίσεων των θέσεων
που είχαν ήδη προκηρυχθεί. Η υποστελέχωση αυτή έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο να
δοκιμάζεται η σωματική και ψυχική αντοχή του ιατρικού προσωπικού αλλά και να
υπάρχουν αρκετές μέρες το μήνα που στο νοσοκομείο δεν εφημερεύει παιδίατρος,
καρδιολόγος, οφθαλμίατρος, αναισθησιολόγος κ.λ.π
. Το Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών δεν λειτουργεί σαν αυτόνομο τμήμα αλλά καλύπτεται από τους
εφημερεύοντες των κλινικών, με αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζονται τα προβλήματα και
να υποβαθμίζονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες. Την κρίσιμη αυτή περίοδο και ενώ
στον οργανισμό του νοσοκομείου υπάρχει πρόβλεψη για Μονάδα Εντατικής Θεραπείας,
δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός για την οργάνωση και την λειτουργία ενός τόσο
νευραλγικού τμήματος. Ο συνολικός αριθμός των υπηρετούντων ειδικευμένων γιατρών
στο νοσοκομείο παραμένει αμετάβλητος τα τελευταία 10 χρόνια. Στα Κέντρα Υγείας
του νομού μας που επίσης εφημερεύουν καθημερινά δεν υπάρχει πάντοτε κάλυψη από
ειδικευμένο γιατρό, ενώ ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός είναι υποτυπώδης.

               Οι ελλείψεις
σε νοσηλευτικό προσωπικό τόσο στο Γ.Ν. Σπάρτης όσο και στα Κέντρα Υγείας είναι
τραγικές. Καλύπτεται μόνο το 60% των οργανικών θέσεων με οριακή στελέχωση στα
περισσότερα τμήματα. Η παγκόσμια πρωτοτυπία να συστεγάζονται σε έναν χώρο
καρδιολογική κλινική, παιδιατρική κλινική, μονάδα εμφραγμάτων και θάλαμος
προώρων παραμένει σταθερή επί δεκαετίες και όλα τα τμήματα αυτά καλύπτονται από
2 νοσηλεύτριες ανά 8ωρο. Σε περίοδο που πλήττεται η αξιοπιστία και αμφισβητείται
το έργο των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να σταθούμε στο γεγονός ότι στο
νοσηλευτικό προσωπικό του Γ.Ν. Σπάρτης οφείλονται 3500 ρεπό και
άδειες.

               Ο αξονικός
τομογράφος του νοσοκομείου, αν και λειτουργεί 3 χρόνια και έχει εκτελέσει μέχρι
τώρα περισσότερες από 7000 αξονικές τομογραφίες, καλύπτεται με μια χειρίστρια
και ένα γιατρό, μόνο εργάσιμες ώρες και ημέρες, με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός
ασθενών να καταφεύγει στα ιδιωτικά κέντρα του νομού με επιβάρυνση τόσο των ιδίων
όσο και των ασφαλιστικών ταμείων.

               Το
φαρμακείο, ένα νευραλγικό τμήμα, μέσω του οποίου διακινούνται παραγγελίες
εκατομμυρίων, λειτουργεί χωρίς φαρμακοποιό από 3ετίας περίπου (υπάρχουν 2 κενές
θέσεις). Η έλλειψη αυτή δημιουργεί έντονη δυσλειτουργία στη διακίνηση των υλικών
.

                Το Γ.Ν.
Σπάρτης στεγάζεται σε κτίριο που τα στατικά του στοιχεία έχουν κατασκευασθεί
πριν το 1940. Η προ 10ετίας μελέτη για τη στατική στήριξη, έχει δυστυχώς
υλοποιηθεί μόνο κατά τα 2/5. Η μη ολοκλήρωση του έργου εγκυμονεί πραγματικούς
κινδύνους για τη στατική επάρκεια του υπολοίπου κτιρίου, γεγονός που γίνεται
αντιληπτό από όλους εκτός από τους υπεύθυνους για τη χρηματοδότησή του.

               Η έλλειψη
χώρων είναι ασφυκτική. Εξακολουθούμε το 2010 να έχουμε εξάκλινους θαλάμους, ΤΕΠ
σε απολύτως ακατάλληλο χώρο χωρίς αίθουσα αναμονής, να αναλογεί μια ή δυο
τουαλέτες για όλους τους ασθενείς μιας κλινικής. κ.λ.π.. Η χρηματοδότηση για δημιουργία κλινικής 19
κλινών, ενώ έχει ζητηθεί από 2ετίας ,δεν έχει δοθεί. Παρά τις τεράστιες ανάγκες,
από 4ετίας παραμένει ανεκμετάλλευτος χώρος 150 τ.μ. στην παλιά μονάδα Τεχνητού
Νεφρού. Δεν έχει προχωρήσει ούτε καν η ανακαίνιση των βοηθητικών χώρων της
καρδιολογικής, χειρουργικής, ορθοπεδικής κλινικής και των εξωτερικών ιατρείων.
με αποτέλεσμα κατά διαστήματα τα λύματα να κάνουν βόλτα από τους πάνω στους κάτω
ορόφους.

                Η
επαρκής στελέχωση, ο εξοπλισμός, η κτιριακή υποδομή αποτελούν στόχους
αγωνιστικών διεκδικήσεων των γιατρών του νοσοκομείου μας.

             
   Απαιτούμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας αξιόπιστο και αποτελεσματικό, όπου ο
πολίτης θα αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια και ισότιμα ενώ συγχρόνως θα γίνονται
σεβαστά τα δικαιώματα των λειτουργών υγείας.

 

    
                           Για το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Ν. Λακωνίας

         Η
πρόεδρος                                                            Ο
γραμματέας

      Χ.
Ντοροβίτσα                                                        Π.
Ανδριόπουλος