ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ / Διοικητικές παρεμβάσεις με εξυπηρετήσεις και τακτοποιήσεις σε «θεσάρες» για τα «καλά παιδιά» διώξεις και απειλές για τους «αντιφρονούντες»