ΕΟΔΥ: Νέα δεδομένα για τις μεταλλάξεις του κορονοϊού που κυκλοφορούν στη χώρα μας

Τα νέα δεδομένα για τις μεταλλάξεις του κορονοϊού που κυκλοφορούν στη χώρα μας καταγράφει η νέα εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔΥ.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, από τις εβδομάδες 23-24 του 2022 έως και την εβδομάδα 37 του 2023, αναλύθηκαν γονιδιωματικά συνολικά 20.225 στελέχη.

Από την εβδομάδα 25/2023 και μετά όλα τα αλληλουχηθέντα στελέχη ανήκουν στην υποπαραλλαγή ΒΑ.2 (Διάγραμμα 16).

Την εβδομάδα 36, η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 ήταν η EG.5 (Eris) (32%), με μικρό προβάδισμα έναντι της XBB.1.5 (Kraken) (31%) και της ΧΒΒ.1.16 (Αρκτούρος) (29%) (Διάγραμμα 17).

Έχουν καταγραφεί συνολικά 5 θετικά δείγματα της υπο-παραλλαγής BA.2.86 «Pirola», με ημερομηνίες λήψης δείγματος από 5 έως 7 Σεπτεμβρίου.

Τα δεδομένα που παρουσιάζονται αφορούν σε δείγματα με ημερομηνία λήψης έως και 14/09/2023.

μετάλλαξη Κένταυρος, κορονοϊός, λύματα, ΕΟΔΥ, κρούσματα, κρούσματα σήμερα, BQ1, BQ1.1, κενταυρος, kraken, Αρκτουρος, Eris, Pirola