ΕΟΠΥΥ: Πώς αποζημιώνονται οι θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Τη διαδικασία εξόφλησης των δαπανών για διενέργεια ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα, περιγράφει με σημερινή εγκύκλιο η αρμόδια Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ.

Στην εγκύκλιο (ΚΛΙΚ ΕΔΏ) σημειώνεται πως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να υποβάλλονται είναι τα εξής:

  • Απόφαση της Επιτροπής Εξωσωματικής Γονιμοποίησης.
  • Βεβαίωση θεράποντα ιατρού με την οποία θα βεβαιώνονται αφενός οι φάσεις που πραγματοποιήθηκαν (ωοληψία και εμβρυομεταφορά), αφετέρου οι ημερομηνίες πραγματοποίησης αυτών.Εξοφλητική απόδειξη παροχής υπηρεσιών στην οποία θα αναγράφονται τόσο η μέθοδος όσο και οι πραγματοποιηθείσες φάσεις (ωολοηψία, εμβρυομεταφορά).
  • Βεβαίωση του Φορέα του Δημοσίου όσο και του Ιδιωτικού Τομέα, ότι η συγκεκριμένη δαπάνη δεν έχει υποβληθεί στον Οργανισμό (κωδικοί υποβολής
    δαπανών 190000001 και 190000013). Η βεβαίωση δεν θα χορηγείται σε περίπτωση υποβολής δαπανών εξωσωματικής στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση διενέργειας μίας εκ των δύο φάσεων (ωοληψία ή εμβρυομεταφορά), αποδίδεται το μισό του κρατικού τιμολογίου, δηλαδή το ποσό των 176,08 ευρώ.