Επανερχεται η νόμιμη διοίκηση του ΠΙΣ με απόφαση της Υπουργού Υγείας

p>Η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, λαμβάνοντας υπόψη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, που ακύρωνε την Υπουργική Απόφαση της 20ης Μαρτίου 2009 και προέβλεπε την παύση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, υπέγραψε Υπουργική Απόφαση με την οποία:

   

    § Ανακαλείται η Υπουργική Απόφαση της 10ης Σεπτεμβρίου 2009, με την οποία παρατάθηκε η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου

    § Ανακαλείται η Υπουργική Απόφαση της 28ης Σεπτεμβρίου 2009, η οποία προέβλεπε την παύση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου

    § Διαπιστώνεται ότι νομίμως συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. στη συνεδρίασή του της 7ης Μαρτίου 2009