Επείγοντα προβλήματα Νοσοκομείου “Η ΕΛΠΙΣ”

p>Ομόφωνα το Σωματείο των εργαζομένων μπροστά στην οξύτητα που παρουσιάζουν τα προβλήματα του Νοσοκομείου «Η ΕΛΠΙΣ» και των Εργαζομένων, καλεί για πολλοστή φορά την Διοίκηση του Νοσοκομείου και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να δώσουν ουσιαστικές λύσεις στα υπαρκτά προβλήματα που απασχολούν έντονα τους εργαζόμενους για την λειτουργία του Νοσοκομείου.

Οι εργαζόμενοι καθημερινά καταθέτουν αποθέματα ψυχής, με τα εξαντλητικά ωράρια, τις περικοπές των ρεπό,  αδειών, τις άσχημες συνθήκες εργασίας (π.χ Α παθολογική, εξωτερικά ιατρεία, εργαστήρια, πλυντήρια, ραφεία ).

Οι εργαζόμενοι βιώνουν την οικονομική εξαθλίωση και την καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων εξ’ αιτίας των ασκούμενων κυβερνητικών πολιτικών της διαρκούς λιτότητας και της υποχρηματοδότησης της Δημόσιας Υγείας-Πρόνοιας. Χρόνια τώρα ακούμε τις υποσχέσεις και τις επαναλαμβανόμενες εξαγγελίες των Υπουργών Υγείας για προσλήψεις προσωπικού οι οποίες  δεν υλοποιούνται, με αποτέλεσμα το Νοσοκομείο μας όπως και τα άλλα δημόσια νοσοκομεία κινδυνεύουν να μετατραπούν σε κτίρια χωρίς προσωπικό και οι μονάδες υγείας-πρόνοιας να υπολειτουργούν, ενώ ταυτόχρονα ο ιδιωτικός τομέας υγείας γιγαντώνεται.

Τα συγκεκριμένα ζητήματα που έχουν επείγοντα χαρακτήρα είναι τα παρακάτω:

Α) Ελλείψεις Προσωπικού:Οι γιατροί, το προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας, των Εργαστηρίων, των υποστηρικτικών βοηθητικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου, της Τεχνικής υπηρεσίας και της  Διοικητικής Υπηρεσίας, μειώνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, ενώ οι πραγματικές ανάγκες αυξάνονται συνεχώς.Οι μεγάλες ελλείψεις εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη του Νοσοκομείου (23 θέσεις γιατρών είναι κενές από τις 95 θέσεις και από τις 671 θέσεις (εκτός γιατρών) οι 263 είναι κενές).

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί πρώτη προτεραιότητα, γι’ αυτό ζητάμε την συνδιαμόρφωση και ικανοποίηση πρότασης προσλήψεων με προτεραιότητες σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες, για την κάλυψη των μεγάλων κενών σε προσωπικό όλων των ειδικοτήτων με μόνιμο προσωπικό.

Εκφράζουμε την αντίθεση μας στην εκχώρηση των υποστηρικτικών υπηρεσιών (σίτιση, φύλαξη, καθαριότητα, συντήρηση-τεχνική υπηρεσία) σε ιδιωτικά συνεργεία, καθώς και στις ρουσφετολογικές προσλήψεις μέσω της επέκτασης των συμβάσεων για κάλυψη αναγκών άλλων υπηρεσιών. Οι επιλογές αυτές προσθέτουν μεγάλο οικονομικό κόστος στο Νοσοκομείο και εισάγουν σε βάρος της πλήρους και σταθερής απασχόλησης των εργαζομένων την μερική απασχόληση (επικουρικούς, 8μηνες-12μηνες συμβάσεις, τα 18μηνα μέσω ΟΑΕΔ χωρίς ασφάλιση, την μαύρη εργασία), ενώ είναι γνωστές οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες στα Δημόσια Νοσοκομεία.

Β) Σύστημα καθημερινής εφημερίας:Ζητάμε την αλλαγή (τροποποίηση) του νέου συστήματος εφημερίας γιατί μετά από 2 χρόνια εφαρμογής, προστέθηκαν νέα έντονα προβλήματα που αφορούν την λειτουργία του Νοσοκομείου.  Το νέο σύστημα καθημερινής εφημερίας που επιβλήθηκε μονομερώς από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, χωρίς στήριξη σε υποδομές (το αναγκαίο προσωπικό, χώρους και εξοπλισμό), είχε σαν αποτέλεσμα την εξουθένωση των εργαζομένων και την  ταλαιπωρία των ασθενών (συνωστισμός στα Εξωτερικά ιατρεία, διακομιδές και διασπορές καρδιολογικών ασθενών οι οποίοι νοσηλεύονται σε άλλες κλινικές άλλων ειδικοτήτων, εγκυμονώντας κινδύνους για την ασφάλεια τους).

Ο προβληματικός συντονισμός των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας Σ.Ο.Τ.Υ, Ε.Κ.Α.Β με τις Ομάδες 3Ε και των Διοικήσεων των Νοσοκομείων οξύνουν τα προβλήματα λειτουργίας του Νοσοκομείου, αφού η εφημερία όχι μόνο δεν κλείνει στις 2:30 μ.μ όπως προβλέπει η Υπουργική απόφαση αλλά συνεχίζεται μέχρι αργά τις απογευματινές ώρες καταστρατηγώντας τα δικαιώματα των εργαζομένων (ωράριο). Τα ράντζα ποτέ δεν εξαφανίστηκαν  από το Νοσοκομείο όπως δείχνουν και τα στοιχεία των πρόσφατων τελευταίων εφημεριών (π.χ καρδιολογικά περιστατικά).

Γ) Χρηματοδότηση του Νοσοκομείου για ανάπτυξη υποδομών σε έργα και αγορά σύγχρονου εξοπλισμού.

Υποδομές σε Έργα:

1.         Χρηματοδότηση του έργου «Πυροπροστασία-Πυρασφάλεια των κτιρίων του Νοσοκομείου» για την ολοκλήρωση της μελέτης και κατασκευής του έργου.

2.         Ολοκλήρωση των έργων του Β’ κτιρίου. Να αξιοποιηθούν τα χρήματα από την εκποίηση της ακίνητης περιουσίας του Νοσοκομείου καθώς και συμπληρωματική πίστωση από το Υπ. Υγείας.

3.         Ολοκλήρωση έργων Α και Γ κτιρίων : Πλήρη ανακατασκευή της Α’ παθολογικής κλινικής. Η καθημερινή λειτουργία της Α’ παθολογικής κλινικής προσβάλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το ελάχιστο νοσηλευτικό προσωπικό κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του σε απαράδεκτες συνθήκες. Τα κτίρια έχουν φθορές από τον χρόνο, με αποτέλεσμα όταν βρέχει να γεμίζουν οι θάλαμοι ασθενών με νερό. Υπάρχουν 35 κλίνες με μόνο δύο (2) τουαλέτες, μεταξύ αυτών υπάρχουν 8κλινοι θάλαμοι ασθενών.

4.         Ανακαίνιση και Ανάπτυξη των Εξωτερικών Ιατρείων.

α) Με αναπροσαρμογή της υφιστάμενης μελέτης για μια δυναμική παρέμβαση αναβάθμισης των Ε.Ι σε ποσό ύψους που προτείνει η τεχνική υπηρεσία (350.000,00 €) περίπου.

β) Εκπόνηση μελέτης για νέες επιφάνειες (500-600 τ.μ.) για την ανάπτυξη τακτικών εξωτερικών ιατρείων και δημιουργία τμήματος επειγόντων περιστατικών (Τ.Ε.Π), νέος χώρος για το φαρμακείο, ανάπτυξη εργαστηρίων.

Για τα παραπάνω συνηγορούν η χωροταξική-ρυθμιστική μελέτη η οποία εγκρίθηκε από την Διοίκηση και το Υπ. Υγείας

Επιστημονικό και μη εξοπλισμό:

1.         Προμήθεια υπόλοιπου εξοπλισμού Χειρουργείου-Αναισθησιολογικού, Μ.Ε.Θ.

2.         Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σε νέα μηχανήματα και τεχνολογίες (προτάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου και αποφάσεις της Διοίκησης 2004-2005).

3.         Μηχανοργάνωση των υπηρεσιών.

4.         Ανανέωση εξοπλισμού κουζίνας σ’ όλα τα στάδια παρασκευής και διανομής του φαγητού ασθενών με αξιοποίηση νέων μορφών ενέργειας (φυσικό αέριο).

Δ) Επίλυση του Ρυμοτομικού:

Προτείνουμε στην Διοίκηση να προκαλέσει συνάντηση με τον Δήμο Αθηναίων και να γίνει συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου και την κατασκευή του παιδικού σταθμού. Το Σωματείο των εργαζομένων παράλληλα αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε,

        I.      Δημόσιο Δωρεάν Σύστημα Υγείας. Η Υγεία είναι δικαίωμα και όχι εμπόρευμα. Αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό στο 6% ου ΑΕΠ. Αντίσταση στις ιδιωτικοποιήσεις και τις εκχωρήσεις τομέων και υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα. Όχι στις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

     II.      Κάλυψη όλων των κενών με μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. Όχι στην μερική απασχόληση (εκτάκτους, επικουρικούς και τα STAGE). Αναμόρφωση των οργανισμών με βάση τις σύγχρονες ανάγκες βασισμένοι σε ένα νέο σύγχρονο πλαίσιο οργάνωσης των νοσοκομείων.

   III.      Επέκταση του θεσμού των ΒΑΕ στο Δημόσιο και άμεση ένταξη των κλάδων στα ΒΑΕ με βάση τον κανονισμό του ΙΚΑ στα ΒΑΕ. Με μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

  IV.      Τα νοσοκομεία είναι χώροι ανθυγιεινοί. Να εφαρμοστεί το νομοθετικό πλαίσιο για την Υγιεινή και ασφάλεια. Μέτρα για την Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς.

     V.      Αυξήσεις στους μισθούς με βάση την πρόταση της ΑΔΕΔΥ Εφαρμογή νέου μισθολογίου με κατώτερο βασικό μισθό τα 1250 €. ¶μεση καταβολή των 176 € στους υγειονομικούς και της αποζημίωσης του  Ν.201/75. Νέο μισθολόγιο των γιατρών σύμφωνα με τις προτάσεις της ΟΕΝΓΕ. ¶μεση εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας για τον χρόνο εργασίας. 48ωρο για τους ειδικευμένους γιατρούς, 58ωρο για τους ειδικευόμενους χωρίς μείωση των αποδοχών. Εφαρμογή νέου συστήματος εφημερίας με ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς και ασφαλή εφημερία.

  VI.      Το Σωματείο των εργαζομένων, επιδιώκει συνάντηση με την Διοίκηση του Νοσοκομείου και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και ζητάμε να υπάρξουν αποφάσεις και ενέργειες για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων, ενώ ταυτόχρονα  προγραμματίζουμε Γενική Συνέλευση για την ενημέρωση των εργαζομένων.

Για το Δ.Σ.

Του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου «Η ΕΛΠΙΣ»

                                 Ο Πρόεδρος        

 Δουδούμης Νικόλαος

Ο Γενικός Γραμματέας

Παναρέτου Λευτέρης