Επιχείρηση περιστολής των δαπανών στην Υγεία

 

Σε ενιαίο φορέα θα υπάγονται οι πρωτοβάθμιες μονάδες του ΙΚΑ και του ΕΣΥ

Της Πεννυς Mπουλουτζα

Περικοπές, εξορθολογισμός και νοικοκύρεμα είναι το τρίπτυχο των αλλαγών που προωθεί το υπουργείο Υγείας, όπως περιγράφονται σε πολυνομοσχέδιο, που παρουσίασε προχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός κ. Ανδρέας Λοβέρδος. Το πολυνομοσχέδιο «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις», εισάγει νέο σύστημα προμηθειών με δικλίδες ασφαλείας για τη μη παρέκκλιση από τις προϋπολογισθείσες δαπάνες και κίνητρα για την εξασφάλιση καλύτερων τιμών, προβλέπει τη σύσταση ενιαίου φορέα στον οποίο υπάγονται οι πρωτοβάθμιες μονάδες του ΙΚΑ και του ΕΣΥ, καθιερώνει εισοδηματικά κριτήρια στην καταβολή των πολυτεκνικών επιδομάτων και ορίζει μέτρα για την μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης συνολικά στο σύστημα Υγείας.

Προμήθειες

Ειδικότερα, οι προμήθειες των μονάδων Υγείας θα διενεργούνται βάσει ενός συνολικού προγράμματος προμηθειών, στο οποίο θα λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές εισηγήσεις των νοσοκομείων που συλλέγονται και εγκρίνονται από τις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ). Σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες δεν θα υπερβαίνουν τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό σε επίπεδο νοσοκομείων και ΥΠΕ. Η αρμοδιότητα διενέργειας των διαγωνισμών για τις προμήθειες και της σύναψης των σχετικών συμβάσεων δίνεται στις διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών, στις οποίες παρέχεται η δυνατότητα να συμπράττουν μεταξύ τους για την πραγματοποίηση προμηθειών μεγαλύτερης κλίμακας και την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων. Στο σχέδιο νόμου υπάρχει η πρόβλεψη της δυνατότητας εκχώρησης εν μέρει ή πλήρως, της αρμοδιότητας διενέργειας των διαγωνισμών σε ιδιωτική επιχείρηση.

Πρόστιμα από 500 έως 50.000 ευρώ προβλέπονται για τους διοικητές των ΥΠΕ σε περίπτωση παρέκκλισης από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Αντίθετα, ορίζονται κίνητρα για όσους επιδιώξουν και καταφέρουν μείωση της δαπάνης των προμηθειών τους, καθώς οι εξοικονομούμενοι πόροι διατίθενται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων Υγείας αρμοδιότητάς τους. Στο πλαίσιο της περικοπής των δαπανών το πολυνομοσχέδιο εισάγει εισοδηματικά κριτήρια για την καταβολή επιδομάτων και παροχών στις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες. Ειδικότερα, δικαιούχοι των επιδομάτων θα είναι όσοι έχουν συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 40.000 ευρώ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο πολυνομοσχέδιο και στη μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης και στο «άνοιγμα» του επαγγέλματος των φαρμακοποιών, με τη μορφή μείωσης του ποσοστού κέρδους τους. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται τα εξής:

– Καθιέρωση κλιμακωτού ποσοστού «επιστροφής» (rebate) των ιδιωτικών φαρμακείων προς κάθε ασφαλιστικό ταμείο που κυμαίνεται από 0,5% έως 8% ανάλογα με τον «τζίρο τους».

– Αύξηση των διημερευόντων φαρμακείων του Σαββάτου από 40% έως 100% επί του συνολικού αριθμού των λειτουργούντων φαρμακείων. Aξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου ο κ. Λοβέρδος, δέχθηκε πιέσεις από τον υπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου και τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Θέοδωρο Πάγκαλο για τη δυνατότητα διάθεσης φαρμάκων και από τα σούπερ μάρκετ. Ο υπουργός αρνήθηκε οποιαδήποτε συζήτηση.

– Θέσπιση Τιμής Κοινωνικής Ασφάλισης για κάθε φάρμακο που συνταγογραφείται και αποζημιώνεται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Η τιμή αυτή θα είναι μειωμένη κατά 4% σε σχέση με την τιμή που ορίζεται από την αγορανομική διάταξη.

– Μείωση του ποσοστού κέρδους των φαρμακαποθηκών από 8% σε 5,4%.

– Αναφορικά με την οργάνωση συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στο σχέδιο νόμου προβλέπεται η σύσταση του Οργανισμού Παροχών Υγείας (ΟΠΥ) που θα τελεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Υγείας και στον οποίο εντάσσονται τα Κέντρα Υγείας, οι αγροτικοί γιατροί και οι κλάδοι Υγείας των ασφαλιστικών ταμείων και οι μονάδες Υγείας τους (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, Οίκος Ναύτου). Μεταξύ των σκοπών του ΟΠΥ είναι η οργάνωση των πρωτοβάθμιων μονάδων Υγείας, ο έλεγχος της χρηματοδότησης και η αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων.