Επιχρήγηση του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσ/νίκης με 144.372 ευρώ για κάλυψη υπερβάσεων στις εφημερίες ειδικευομένων Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2012