Επιδημιολογική μελέτη στο νομό Κοζάνης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Την εκπόνηση ευρείας επιδημιολογικής μελέτης για τη νοσηρότητα και θνησιμότητα του πληθυσμού του νομού Κοζάνης αποφάσισε το νομαρχιακό συμβούλιο Κοζάνης.

Σύμφωνα με τη νομαρχία Κοζάνης, πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια στην Ελλάδα για τη δημιουργία πλήρους και γενικού ιατρικού αρχείου καταγραφής των νοσημάτων και των αιτίων πρόκλησής τους, με στόχο τη δημιουργία βάσης δεδομένων νοσηρότητας, θνησιμότητας και συσχετισμού τους. Η απόφαση, σύμφωνα πάντα με τη Νομαρχία Κοζάνης, ικανοποιεί το χρόνιο και πάνδημο αίτημα της τοπικής κοινωνίας για γνώση των δεδομένων που σχετίζονται με τους παράγοντες κινδύνου και επιβάρυνσης της υγείας των κατοίκων. Η ολοκλήρωση της μελέτης, με την τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί, αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία του πρώτου Παρατηρητηρίου Περιβαλλοντικής Υγείας στην Ελλάδα.