Επίδομα σε ανάπηρους

ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ μηνιαίου επιδόματος ύψους 165 ευρώ σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω στα κάτω άκρα τους προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργου Αλογοσκούφη και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Το επίδομα αυτό, δεν φορολογείται ούτε υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, χορηγείται στους δικαιούχους προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες δαπάνες μετακίνησής τους.