Επίκαιρη ερώτηση του Ανδρ. Ξανθού σχετικά με καθυστερήσεις στην πορεία ολοκλήρωσης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης

Επίκαιρη Ερώτηση
προς τον κ. Υπουργό Υγείας
Θέμα : «Καθυστερήσεις στην πορεία ολοκλήρωσης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης»
 
Η φροντίδα της ψυχικής υγείας είναι ένας σημαντικός αλλά πάντοτε υποτιμημένος τομέας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η παροχή ολοκληρωμένων και ευρέως φάσματος υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε όλους του κατοίκους της χώρας, από την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, μέχρι τη θεραπεία, την αποκατάσταση, την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη, είναι κρίσιμη παράμετρος ενός συστήματος ισότιμης και καθολικής κάλυψης των αναγκών υγείας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η ψυχική νόσος αποτελεί παγκόσμια απειλή και το πρόταγμα της Ισότητας στην Υγεία πρέπει να την συμπεριλαμβάνει.
Την τετραετία 2015-19 παρά το στενό δημοσιονομικό πλαίσιο και τη μνημονιακή επιτροπεία, έγινε μια σημαντική προσπάθεια επανεκκίνησης της – βαλτωμένης λόγω της κρίσης – ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και της μετάβασης από ένα ασυλικό σε ένα κοινοτικό σύστημα υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
Προωθήθηκαν αλλαγές στη διοικητική δομή του συστήματος (ν.4461/2017), στην αποκεντρωμένη και συμμετοχική διεύθυνση του (ΠεΔιΤοΨΥ), στον τομεοποιημένο σχεδιασμό των δομών σε βάθος 5ετίας. Ταυτόχρονα, ολοκληρώθηκε το κλείσιμο των ασυλικών δομών του Ψυχιατρείου Τρίπολης, δημιουργήθηκαν νέες δημόσιες δομές (4 ψυχιατρικές κλινικές σε γενικά νοσοκομεία), ενισχύθηκε το προσωπικό των υφιστάμενων, σχεδιάστηκαν στεγαστικές δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης μέσω ΕΣΠΑ, χρηματοδοτήθηκαν οι ΚοιΣΠΕ για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, έγιναν σοβαρές θεσμικές ρυθμίσεις (πλαίσιο για «ποινικά ανεύθυνους» ασθενείς, για την αδειοδότηση και λειτουργία των μονάδων των ΑΜΚΕ, για τις «ακούσιες εισαγωγές» ).
Παρά τα σημαντικά αυτά βήματα, υπάρχουν πολλές άμεσες εκκρεμότητες για την ολοκλήρωση ώριμων έργων και δράσεων για την ψυχική υγεία, όπως :
1. Η ολοκλήρωση των διαδικασιών (κτιριακές υποδομές, προσλήψεις προσωπικού) για την ανάπτυξη και λειτουργία ψυχιατρικών κλινικών ενηλίκων και παιδιών -εφήβων σε γενικά νοσοκομεία (Κόρινθος, Άργος, «Κοργιαλένειο», «Άγιοι Ανάργυροι», Λαμία, Τρίκαλα κλπ)
2. η ανάπτυξη Μηχανισμού Υποστήριξης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο
3. η ανάπτυξη Φορέα Αξιολόγησης Ποιότητας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων και η ολοκλήρωση της δημιουργίας προτύπων ποιότητας των μονάδων ψυχικής υγείας μέσω της εκπόνησης θεραπευτικών πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών
4. η Υπουργική Απόφαση για τη διαδικασία χρηματοδότησης των Κοι.Σ.Π.Ε. και την κάλυψη του επιπλέον κόστους ψυχοκοινωνικής φροντίδας των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και
5. Ολοκλήρωση των διαδικασιών για την εφαρμογή του 4461/2017
Οι καθυστερήσεις, η ολιγωρία και έλλειψη συγκεκριμένου «δείγματος γραφής» σχετιζόμενου με την πολιτική Ψυχικής Υγείας και την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, προβληματίζουν για τις πραγματικές προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας στον ευαίσθητο αυτό τομέα.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :
Ποιος είναι ο σχεδιασμός και οι πολιτικές προτεραιότητες του Υπουργείου για την ψυχική υγεία;
 
Ο ερωτών βουλευτής
Ξανθός Ανδρέας