Επικίνδυνα απόβλητα στη χωματερή

Από τους 21 τόνους μολυσματικών νοσοκομειακών αποβλήτων που παράγονται κάθε μέρα μόνο από τα νοσοκομεία της Αττικής, μόλις οι 13 οδηγούνται στον αποτεφρωτήρα των ¶νω Λιοσίων. Οι υπόλοιποι 8 τόνοι επικίνδυνων απορριμμάτων όπως είναι σύριγγες, ματωμένες γάζες, αλλά και ραδιενεργά υγρά αποτελούν τοξική απειλή, αφού ουδείς γνωρίζει πού καταλήγουν!

Όπως τονίζουν στα «ΝΕΑ» οι υπεύθυνοι από το Τμήμα Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ) «πολλά νοσοκομεία στέλνουν προς αποτέφρωση ποσότητες πολύ μικρότερες από αυτές που παράγουν. Ακόμη και μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, δυναμικότητας 1.000 κλινών, στέλνουν προς αποτέφρωση πολύ μικρές ποσότητες». Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι είτε χρησιμοποιούν τους κλιβάνους που υπάρχουν σε ορισμένα νοσοκομεία, είτε αποθέτουν τα νοσοκομειακά απόβλητα απευθείας στις χωματερές, χωρίς

την παραμικρή επεξεργασία!

Στη χώρα μας λειτουργεί από το 2002 ένα από τα πιο σύγχρονα- σε ευρωπαϊκό επίπεδο- εργοστάσια καύσης νοσοκομειακών αποβλήτων. Η δυναμικότητά του μπορεί να φτάσει τους 21 τόνους την ημέρα, ωστόσο ποτέ δεν έχει χρειαστεί να δουλέψει στο 100% της δυναμικότητάς του λόγω έλλειψης… αποβλήτων!

Εστία μόλυνσης

Σημειώνεται ότι από 324 δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα ούτε τα μισά- υπολογίζονται σε 150- δεν είναι συμβεβλημένα με τον ΕΣΔΚΝΑ, προκειμένου να στέλνουν τα επικίνδυνα νοσοκομειακά απόβλητα στον ειδικό αποτεφρωτήρα που λειτουργεί στον ΧΥΤΑ στα ¶νω Λιόσια. Τα υπόλοιπα νοσοκομεία καίνε τα απορρίμματα σε κλιβάνους, οι οποίοι όμως αποδεικνύεται ότι αποτελούν επιπλέον εστία μόλυνσης.

Έρευνα που πραγματοποίησε το εργαστήριο διαχείρισης τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων του Πολυτεχνείου Κρήτης σε νοσοκομείο του νησιού, δείχνει ότι η μισή ποσότητα (52%) από την τέφρα που προκύπτει μετά την καύση των απορριμμάτων στον κλίβανο της μονάδας είναι άκαυστα αντικείμενα. Οι ερευνητές εντόπισαν μεγάλα κομμάτια αντικειμένων, ακόμα και ολόκληρα γυάλινα μπουκαλάκια μολυσμένα με αίμα, άκαυστες γάζες, καθώς και πλήθος βελόνες. «Αυτό σημαίνει ότι ο κλίβανος δεν λειτούργησε ποτέ σε υψηλή θερμοκρασία». λέει στα «ΝΕΑ» ο καθηγητής κ. Ευάγγελος Γιδαράκος, υπεύθυνος της έρευνας.

Διοξίνες πάνω από τα όρια

Από τις αναλύσεις των επιστημόνων στο ίδιο νοσοκομείο προκύπτει επίσης ότι η τέφρα περιείχε συγκεντρώσεις διοξινών πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Επιπλέον, πολύ υψηλές ήταν και οι συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων που ανιχνεύτηκαν. Η ίδια εικόνα κακής διαχείρισης των μολυσματικών αποβλήτων είναι πολύ πιθανόν να υπάρχει και σε άλλα νοσοκομεία από τη στιγμή που χρησιμοποιούν ακατάλληλους κλιβάνους, προσθέτει ο καθηγητής