Επικίνδυνα ρουσφέτια στο χώρο της Υγείας

Διατάξεις, που ίσχυαν επι 10 χρόνια στο χώρο της υγείας, ορίζουν προϋποθέσεις για παροχή υγείας από τον ιδιωτικό τομέα χωρίς κίνδυνο και προϋποθέτουν επενδύσεις για την παροχή αυτή, παραμερίζουν με νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που συζητείται σήμερα το μεσημέρι στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.
Γιατί συμβαίνει αυτό;

 

Τυπικά, για να επαναλειτουργήσουν κάποιες παλαιότερες κλινικές.

Ουσιαστικά, διότι ένας πρώην πρωθυπουργός ενδιαφέρεται για μια κλινική και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα βρήκε με έναν πρώην Υπουργό Υγείας που ως τώρα ήταν αντίθετος. Ο πρώην Υπουργός καλοβλέπει μια άλλη ιδιωτική κλινική αλλά ήθελε εξασφάλιση ότι ΔΕΝ θα λειτουργήσει μια ανταγωνιστική της!!! Την πήρε και τα…βρήκαν!

Ο πρωην πρωθυπουργός και ο πρωην Υπουργός ανήκουν σε διαφορετικά Κόμματα αλλά ιδιαίτερα στο χώρο της Υγείας και οι δυο έχουν τεράστιες διασυνδέσεις ενώ άνθρωποί των κύκλων τους έχουν τεράστια συμφέροντα.

Και οι δυο είχαν όχι απλώς κλείσει τα μάτια αλλά κάτι χειρότερο στα μεγάλα σκάνδαλα του Ερυθρού Σταυρού και στο φαγοπότι «ιδιωτικών» νοσοκομείων που ζούσαν από κρατικές επιχορηγήσεις τεραστίου ύψους.

Και οι δύο είχαν προωθήσει στρατιά ανθρώπων τους στους χώρους αυτούς με μισθούς ιλιγγιώδεις.

Ως προχθές ήταν σε κόντρα για τη δυνατότητα  επαναλειτουργίας ιδιωτικών κλινικών  οι οποίες «λειτουργούσαν προ της έναρξης ισχύος των ΠΔ 247/91 και 517/91 και υπήχθησαν στις διατάξεις του ΠΔ 235/00 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΠΔ 198/2007 και των οποίων οι ιδιοκτήτες, για λόγους ανωτέρας βίας δεν έχουν επαναλειτουργήσει  ή δεν υπέβαλλαν την απαιτούμενη αίτηση επαναλειτουργίας ή αναθεώρησης της άδειας στις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 235/00.»

 

Στο σχέδιο νόμου για το «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας» (Π.Ε.Δ.Υ.) που προωθείται σήμερα – αύριο για συζήτηση και διακυβερνητική ψήφιση περιλαμβάνεται ειδικό άρθρο  «Δυνατότητα Επαναλειτουργίας Ιδιωτικών Κλινικών»  στο δεύτερο εδάφιο του οποίου προβλέπεται ότι «Η έκδοση της νέας άδειας λειτουργίας των κλινικών αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 1, 2 και 3 του 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α)».

 

 Αυτό είναι και η ουσία. Διότι η διάταξη αυτή βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία με βάση την οποία:

 

1. Μετά από 10 συνεχείς παρατάσεις, (Νόμοι 2920/01, 2955/01, 3106/03, 3204/04, 3252/04, 3305/05, 3402/05, 3527/07, 3627/07, και 3730/08), η προθεσμία υποβολής για ένταξη στις διατάξεις του ΠΔ/235/00 ΕΛΗΞΕ στις 30.06.2009.

2.     Ενώ στην αρχή αναφέρεται σε όσες υπήχθησαν στις διατάξεις του ΠΔ 235/00 στη συνέχεια αναφέρει και όσες δεν είχαν υπαχθεί

3.     Στις 16.12.2008 το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την γνωμοδότησή του με αριθμό 577/2008  , η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Υγείας ( υπ’ αρ. Υ4ε/143368/08 έγγραφό του Υπουργείου) και, συνεπώς, κατέστη δεσμευτική για την Διοίκηση, αναφέρει ότι μετά τον χρόνο προσαρμογής οποιαδήποτε επέκταση ή νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, πρέπει να εκδίδεται  με την τήρηση των αυστηρότερων προϋποθέσεων του ΠΔ 517/1991.

4.     Το ίδιο το Υπουργείο Υγείας το 2008 (23.06.2008) με το υπ’ αρ. Υ4ε/82204 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας,  ενημερώνει τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ότι μετά από τον χρόνο προσαρμογής του άρθρου 19 του ΠΔ 235/00 η οποιαδήποτε επέκταση θα διέπεται από τις διατάξεις του ΠΔ 517/91. Επίσης στις 08.07.2009 με έγγραφο γνωστοποιεί σε όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ότι μετά την 577/2008 γνωμάτευση του Β’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,  για οποιοδήποτε είδος επέκτασης των κλινικών του λειτουργούσαν με βάση τα ΒΔ 451/62 και 521/63, ακόμη και αν έχουν προσαρμοσθεί στο ΠΔ235/00 απαιτείται νέα άδεια λειτουργίας η οποία εκδίδεται με τις διατάξεις του 517.

 

 

Το θέμα δεν είναι ούτε τυπικό, ούτε ανούσιο, γι’αυτό και τόσα χρόνια ρυθμίζεται ειδικά με νόμους και υπουργικές αποφάσεις.

 

Το ζουμί της υπόθεσης είναι ότι όσες ιδιωτικές κλινικές δεν εντάχθηκαν, παρότι είχαν τυπικά τις δυνατότητες, δεν ενταχθηκαν γιατί δεν πληρούν καμία σχεδόν προυπόθεση ασφάλειας που θέτει ο 517 στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Για να έχουν αυτές τις προυποθέσεις έπρεπε να ξοδέψουν χρήματα και να κάνουν επενδύσεις σε υλικοτεχνική υποδομή και προσωπικό. Ακριβώς αυτά δεν έκαναν και τώρα, με το συγκεκριμένο άρθρο, το Υπουργείο ουσιαστικά τους λέει «λειτουργείστε, όπως είστε σε βάρος και της υγείας και του υγιούς ανταγωνισμού»…

Ερευνητέο, βέβαια, παραμένει αφενός το ποιές ιδιωτικές κλινικές πληρούν σήμερα αυτές τις προϋποθέσεις και αφετέρου το εάν αυτά που το Δημόσιο απαιτεί από τους ιδιώτες τα εφαρμόζει ή μπορεί να τα εφαρμόσει και το ίδιο. Στο χώρο της Υγείας είναι πολλά τα λεφτά και αυτό φαίνεται από τις δεκάδες κρίσιμες θέσεις που ελέγχουν στο χώρο οι δυο, αν όχι τρείς, ενδιαφερόμενοι πολιτικοί μας…

 

Γιάννης Ντάσκας