Επίσχεση εργασίας από 6 Απριλίου- Αυθαίρετες και μη νόμιμες οι οχλήσεις της Διοίκησης

p> 

ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ                                                                  

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

ΤΡΙΚΑΛΩΝ  (Ε.Ι.Ν.Κ.Υ.Τ.)                                         

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (8/4/2009)

 

 

 Η Γενική Συνέλευση της ΕΙΝΚΥΤ αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα παρακάτω :

Οι γιατροί του Γ.Ν.Τρικάλων είχαμε αποφασίσει ομόφωνα στην προηγούμενη γενική συνέλευση, της 26/03/2009, να πραγματοποιήσουμε νόμιμη επίσχεση εργασίας από την 06/04/2009, λόγω της μη καταβολής δεδουλευμένων εφημεριών των τεσσάρων προηγούμενων μηνών (Δεκέμβριος 2008 έως Μάρτιος 2009).

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση έτους 2009 (ή έστω του πρώτου τετράμηνου του  έτους, όπως προτίθεται να πράξει η κυβέρνηση), για το κονδύλι των εφημεριών δεν έχει εκδοθεί ακόμη, αν και πλησιάζουμε στα μέσα Απριλίου. Η απαράδεκτη αυτή καθυστέρηση είναι χωρίς προηγούμενο. Η έκδοση της γινόταν πάντα το αργότερο μέχρι το δεύτερο δεκαπενθήμερο Φεβρουαρίου του εκάστοτε έτους.

Συνέπεια αυτής της ύποπτης καθυστέρησης είναι όχι μόνο η μη καταβολή των έως τώρα δεδουλευμένων εφημεριών, αλλά και η απελπιστικά μακρινή προοπτική αποπληρωμής τους, εφόσον βέβαια τα κονδύλια επαρκούν και δεν μας περιμένουν χειρότερες εκπλήξεις.

Τονίζουμε ότι η αμοιβή των εφημεριών αποτελεί περίπου το 50% των μηνιαίων αποδοχών μας και είναι απολύτως απαραίτητη για την κάλυψη ανελαστικών οικονομικών υποχρεώσεων καθενός από εμάς.

 

 

 

 

 

Η επίσχεση εργασίας αποτελεί απολύτως νόμιμη μορφή διεκδίκησης των εργαζομένων (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) μέσα στα πλαίσια που καθορίζει το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο.

Το έγγραφο της 7/4/2009, του Διοικητή του Γ.Ν.Τρικάλων, το οποίο μας κοινοποιήθηκε, αναφέρει ότι «…ασκούμε το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας μη νόμιμα και καταχρηστικά…», κι ότι «…ισοδυναμεί με αδικαιολόγητη αποχή του υπαλλήλου από την εκτέλεση των καθηκόντων του, που αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα και συνεπάγεται στέρηση των αποδοχών του…». Οι διαπιστώσεις αυτές είναι αυθαίρετες και στερούνται νομικής βάσης. ¶λλωστε έχουμε δηλώσει, ότι η επίσχεση εργασίας θα περατωθεί όταν το Υπουργείο Οικονομίας-Οικονομικών υπογράψει την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Η κινητοποίηση μας περιλαμβάνει αποχή μόνον από τη διεκπαιρέωση τακτικών ιατρικών πράξεων των οποίων η αναβολή δεν συνεπάγεται κίνδυνο για την υγεία των ασθενών. Έχουμε απόλυτη επίγνωση του κοινωνικού μας ρόλου ως δημόσιων λειτουργών υγείας και η μορφή της κινητοποίησης ΔΕΝ ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ, την οποία σεβόμαστε απόλυτα και έχουμε ταχθεί να προασπίζουμε. Για το λόγο αυτό τηρούμε απαρέγκλιτα το ασφαλές πρόγραμμα εφημερίας και περιθάλπουμε χωρίς καμία έκπτωση καθηκόντων τους νοσηλευόμενους ασθενείς.

Οι γιατροί του ΕΣΥ έχουμε αποδείξει διαχρονικά ότι ενδιαφερόμαστε, τα μέγιστα, για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Αντίθετα οι κυβερνητικές επιλογές υπονομεύουν τα θεμέλια του και δεν τηρούν τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις έναντι της σωστής λειτουργίας των Δημόσιων Νοσοκομείων.

Υπενθυμίζουμε ότι εθελοντικά αποδεχτήκαμε να υπερβούμε το νόμιμο δικαίωμα μας για 48ωρη και 56ωρη εβδομαδιαία απασχόληση ειδικών και ειδικευομένων αντίστοιχα, κατανοώντας την αναγκαιότητα στήριξης του ΕΣΥ και σταδιακής δημιουργίας όρων για την εφαρμογή του.

 

 

 

Αντίθετα η κυβέρνηση είναι εκείνη που αναίρεσε μια σειρά θετικών διατάξεων της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, την οποία σημειωτέων  συνυπέγραψε με θριαμβικές δηλώσεις  την 01/12/2008 και κατόπιν τροποποίησε ανενδοίαστα.

Η υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ψήφιση του Νόμου 3754/09 καθυστερεί επικίνδυνα και αποτελεί ωρολογιακή βόμβα έτοιμη να εκραγεί στα θεμέλια του ΕΣΥ, καθώς κανένας συνάδελφος με ελάχιστη δόση αξιοπρέπειας δεν θα ανεχτεί άλλον εμπαιγμό.

Όλα αυτά μας κάνουν επιφυλακτικούς στις εύκολες υποσχέσεις. Η κινητοποίηση μας στρέφεται ακριβώς ενάντια σε αυτή την πολιτική της απαξίωσης με αιχμή του δόρατος τη διεκδίκηση του αυτονόητου δικαιώματος στην αξιοπρεπή και έγκαιρη αμοιβή της εργασίας μας. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε τις συνέπειες των κυβερνητικών επιλογών να τις πληρώνει ο απλός πολίτης που απαιτεί σύγχρονες και αποτελεσματικές υπηρεσίες δημόσιας  υγείας και για το λόγο αυτό τον θεωρούμε σύμμαχό μας στη διεκδίκηση της ουσιαστικής αναβάθμισης του ΕΣΥ.

Κατόπιν τούτων θεωρούμε αυτονόητο και νόμιμο δικαίωμά μας τη συνέχιση της επίσχεσης εργασίας μέχρι να δοθούν απτές αποδείξεις ότι θα πληρωθούμε τις δεδουλευμένες εφημερίες μας.

 

 

ΤΡΙΚΑΛΑ 08/04/2009

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΝΚΥΤ