Επίσχεση εργασίας γιατρών του “Παπανικολάου”- Δεν θα μεταναστεύσουμε!

 

Για τρίτη φορά, τα τελευταία χρόνια (με εξαιρεση το 2011) οι γιατροί του Ε.Σ.Υ. βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την άρνηση του Υπουργείου υγείας να καταβάλει την πληρωμή των δεδουλευμένων εφημεριών, αρκετών μηνών, γεγονός που σηματοδοτεί τη συνειδητή τακτική υποβάθμισης της Δημόσιας Υγείας μέσω της απαξίωσης των εργαζομένων σε αυτή.

Οι ειδικευόμενοι γιατροί, εργαζόμενοι με εξαντλητικά ωράρια, που πολλές φορές ξεπερνούν τις 80 ώρες εβδομαδιαίως, με δεδομένη την αδυναμία λήψης του υποχρεωτικού από το νόμο ρεπώ λόγω των ελλείψεων προσωπικού

Μετά τον εμπαιγμό μας από την πρωτοφανή διάθεση των αποθεματικών των νοσοκομείων (που προορίζονταν και για πληρωμή μισθών) για εξαγορά ομολόγων που επρόκειτο να «κουρευτούν»,

Και με δεδομένο το βιοποριστικό πλέον πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε μετά και τη μείωση των τακτικών μας αποδοχών

ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ

Να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε χωρίς την πληρωμή της υπερωριακής απασχόλησης που αντιπροσωπεύει το ½ περίπου των αποδοχών μας

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

Την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών του Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου και την καθιέρωση συγκεκριμένης ημέρας του μήνα για την αποπληρωμή των δεδουλευμένων εφημεριών

ΖΗΤΟΥΜΕ

Την κατανόηση των ασθενών καθώς θα εξυπηρετούνται μόνον επείγοντα περιστατικά και την στήριξή τους στον κοινό αγώνα μας για υψηλής ποιότητας Δημόσια Υγεία.

 

Ειδικευόμενοι Γιατροί Γ.Ν.Θ.Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ