Επίσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ στις προνοιακές δομές της Λάρισας

p> Αντιπροσωπεία του  Τμήματος  Υγείας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α Λάρισας επισκέφθηκε  δύο προνοιακές δομές. Το Κέντρο Προστασίας Ατόμων με Αναπηρίες “Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ” που εδρεύει στη Γιάννουλη και  το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων “Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ” που εδρεύει στον Αμπελώνα και συζήτησε με τις προισταμένες αρχές και τους εραζόμενους για τη λειτουργία των δομών και τα προβλήματα τους.  

         Διαπιστώθηκε οτι τα προβλήματα που υπάρχουν  και στις δύο δομές οφείλονται κύρια στην ελλειπή χρηματοδότηση και την έλλειψη προσωπικού,με αποτέλεσμα να καθυστερεί η ολοκληρωμένη τους ανάπτυξη και η παροχή  εξειδικευμένων υπηρεσιών  προς τα παιδιά και τους πολίτες με αναπηρία.

         Προτάσεις από το Κ.Π.Α.Α. της Γιάννουλης όπως η λειτουργία τμήματος πρώιμής παρέμβασης για παιδιά ηλικίας 0 – 5 ετών , και η λειτουργία ανοιχτών δομών στο Κέντρο της πόλης δεν μπορούν  να υλοποιηθούν εαν δεν υπάρξουν τα σχετικά κονδύλια, ώστε να εξειδικευτεί το προσωπικό σε νέες μεθόδους θεραπειών και να αποκτηθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός. Παρόλα αυτά συντελείται ένα αρκετά ικανοποιητικό έργο αλλά η δυναμική του Κέντρου είναι τέτοια που θα μπορούσε να αποτελεί για όλη την περιφέρεια της Θεσσαλίας πρότυπο κέντρο όχι μόνο επαγγελματικής κατάρτισης των ΑμεΑ αλλά και θεραπευτικής παρέμβασης με υψηλά στανταρ. Οι ανάγκες δε της ευρύτερη περιοχής επιτάσσουν μια τέτοια κατεύθυνση.Για τα νέα ζευγάρια που αποκτούν σήμερα ένα παιδί με αναπηρία,  δεν υπάρχει ένας κρατικός φορέας που να τους κατευθύνει , να τους βοηθήσει και να τους στηρίξει σε όλη αυτή την προσπάθεια και αποδοχής της κατάστασης αλλά πρώτιστα της θεραπευτικής παρέμβασης προς το παιδί ώστε να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο βαθμό των δυνατοτήτων του.

         Το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων  στον Αμπελώνα, με την σχεδόν παντελή έλλειψη θεραπευτικών προγραμμάτων, εξειδικευμένου προσωπικού και ειδικοτήτων (όπως φυσιοθεραπευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές κ.α.) εμφανίζει τυπικά χαρακτηριστικά ασύλου.

           Με την  υπάρχουσα κτιριακή  υποδομή  κάλλιστα θα μπορούσε να αποτελεί  ένα πρότυπο κέντρο αποκατάστασης στην ευρύτερη περιοχή.

     Η ανεπάρκεια του κράτους πρόνοιας  έχει σαν αποτέλεσμα την δραστηριοποίηση του ιδιωτικού κερδοσκοπικού κεφαλαίου στον τομέα της παροχής υπηρεσίων υγείας, φύλαξης, αποκατάστασης .Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α υποστηρίζει ότι  απαιτείται η ενίσχυση των δομών και υπηρεσιών του κοινωνικού κράτους πρόνοιας και η οικοδόμηση ενός σύγχρονου και αξιόπιστου συστήματος κοινωνικής προστασίας που θα διασφαλίζει την ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση όλων, σε δομές και υπηρεσίες στήριξης, περίθαλψης, στέγασης, φιλοξενίας, αποκατάστασης, εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.