Επιστολή από 19 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, στον Πρόεδρο της Επ. Κοιν. Υποθέσεων για τα προβλήματα στην Ψυχική Υγεία.

p>Προς τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής

   
Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής

   

   
ΑΘΗΝΑ 8/1/2007

   

   

   
Θέμα: Σύγκλιση της Επιτροπής για τα προβλήματα στο χώρο της Ψυχικής Υγείας

   

   

   
Κύριε Πρόεδρε,

   

   
Σοβαρά προβλήματα δημιουργούνται από την αδιαφορία της Κυβέρνησης για
την συνέχιση του προγράμματος της Ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, με
αποτέλεσμα να είναι ορατός ο κίνδυνος να κλείσουν εξωνοσοκομειακές
δομές (ξενώνες, οικοτροφεία, διαμερίσματα) ενώ οι ψυχικά πάσχοντες να
επανεγκλειστούν στα ψυχιατρικά άσυλα.

   
Ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα:

   

   
α) Περικόπτονται οι χρηματοδοτήσεις όλων των προγραμμάτων και κυρίως
των Ν.Π.Ι.Δ., παρά τις σχετικές δεσμεύσεις της χώρας μας προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

   

   
β) Απεντάσσονται ή δεν προωθούνται στο ελάχιστο πολλά έργα του προγράμματος «ψυχαργώ».

   

   
γ) Διευρύνονται οι ελλείψεις στελέχωσης των ψυχιατρικών δομών με
αποτέλεσμα την υποβάθμιση όλων σχεδόν των λειτουργιών του δικτύου
Υπηρεσιών Ψυχικής.

   

   
Για τους λόγους αυτούς ζητούμε σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, να
προσέλθει ο Υπουργός Υγείας σε συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών
Υποθέσεων και να ενημερώσει για:

   

   
α) Τον στρατηγικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης στο χώρο της ψυχικής υγείας,

   

   
β) Το τι πρόκειται να πράξει για την συνέχιση λειτουργίας των δομών και την συνέχιση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.

   

   

   
Οι Βουλευτές Μέλη της Επιτροπής

   

   
Πρωτόπαπας Χρήστος

   

   
Νασιώκας Έκτορας

   

   
Γρηγοράκος Λεωνίδας

   

   
Σκουλάκης Εμμανουήλ

   

   
Αντωνακόπουλος Παναγιώτης

   

   
Βέρρας Μιλτιάδης

   

   
Μουσιώνης Αριστείδης

   

   
Παπαϊωάννου Μιλτιάδης

   

   
Περλεπέ – Σηφουνάκη Αικατερίνη

   

   
Ράπτη Συλβάνα

   

   
Στρατάκης Εμμανουήλ

   

   
Τσιόκας Αθανάσιος

   

   
Τσούρας Αθανάσιος

   

   
Φραγκιαδουλάκης Εμμανουήλ

   

   
Χαϊδος Χρήστος

   

   
Χριστοφιλοπούλου Εύη

   

   
Χωρέμης Αναστάσιος

   

   
Ρόβλιας Κωνσταντίνος

   

   
Δαμανάκη Μαρία