Επιστολή Ιατρικών φορέων για τη συνάντηση στο υπουργείο Εργασίας

p>Προς

Τον Υπουργό Υγείας και Κοιν.Αλληλεγγύης                                Αθήνα, 16/2/2011

Κο Ανδρέα Λοβέρδο

Αριστοτέλους 17

101 87 ΑΘΗΝΑ

 

Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Κ. Κουτρουμάνη Γ.

Σταδίου 29, Αθήνα

 

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 38/15-2-2011 επιστολή σας

Κύριοι Υπουργοί,

Όπως γνωρίζετε το σύνολο των ιατρικών και κοινωνικών φορέων καθώς επίσης και των κομμάτων της Αντιπολίτευσης έχει διαφωνήσει με το νόμο που ψηφίσατε στη Βουλή για τις διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα Π.Φ.Υ.

Πάγια θέση όλων είναι ότι πριν τη ψήφιση νομοθετημάτων για την Υγεία πρέπει να προηγείται εξαντλητικός διάλογος ουσίας και όχι προσχηματικός διάλογος εκ των υστέρων, προς όφελος των Πολιτών.

Συνεχίζουμε και πιστεύουμε στο διάλογο, ο διάλογος αυτός θα πρέπει να είναι ισότιμος και παραγωγικός χωρίς περιορισμούς.

Στο πλαίσιο αυτό πιστεύουμε ότι βάση αυτού του διαλόγου πρέπει να είναι:

 1. Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των συμβεβλημένων με τα ασφαλιστικά ταμεία ιατρών,
 2. Αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση των ιατρών που θα έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, στη βάση των καθορισμένων αμοιβών από εσάς, για τα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων,
 3. Ελεύθερη επιλογή ιατρού από τους ασφαλισμένους,
 4. Ελεύθερη πρόσβαση όλων των ιατρών στη σύμβαση με το ΕΟΠΥΥ,
 5. Δικαίωμα συνταγογράφησης όλων των ιατρών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα συνταγογράφησης ακόμα και αυτών που δεν θα επιλέξουν τη σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ,
 6. ΄Αμεση πληρωμή των δεδουλευμένων από τα ασφαλιστικά ταμεία και νομοθετική ρύθμιση για αποπληρωμή από εδώ και στο εξής εντός 45 ημερών,
 7. Κανένα φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή,
 8. Κατάργηση κάθε είδους πρόσθετης αμοιβής από τους πολίτες στα Δημόσια Νοσοκομεία, που σημαίνει κατάργηση των απογευματινών ιατρείων και των 5 Ευρώ στα πρωινά ιατρεία,
 9. Πλήρης διαχωρισμός πρωτοβάθμιας από δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας,
 10. Άμεση πλήρωση των 1500 κενών θέσεων στο ΙΚΑ με επαναπρόσληψη των απολυμένων συμβασιούχων έργου,
 11. Διατήρηση λειτουργίας όλων των Νοσοκομείων του ΙΚΑ,
 12. Μετακινήσεις  προσωπικού του ΙΚΑ  μετά από συναίνεσή των εργαζομένων ,
 13. Κατοχύρωση 20 λεπτου χρόνου εξέτασης ανά ασθενή στα πολυϊατρεία του ΙΚΑ, προκειμένου να διασφαλισθεί υψηλή ποιότητα υγειονομικών υπηρεσιών στους  ασθενείς ,
 14. Επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου εκπαίδευσης των ιατρών,
 15. Εξαίρεση των ιατρικών εταιρειών από το άρθρο 2 του νομοσχεδίου για τα κλειστά επαγγέλματα, το οποίο εμπορευματοποιεί πλήρως την Υγεία,
 16. Να σταματήσει η προνομιακή μεταχείριση των εξωϊατρικών επιχειρηματικών συμφερόντων που λυμαίνονται, επί δεκαετίες  τον χώρο της υγείας.

 

Εν αναμονή της απάντησή  σας

 

Με τιμή

ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ

ΡΗΓΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΡΟΕΔ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ