Επιστολή ΟΕΝΓΕ προς το ΓΛΚ για το χρονοεπίδομα

div style=”border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: medium none; padding-bottom: 1pt; padding-left: 0cm; padding-right: 0cm; background: #ffcc99; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0cm”>

 
Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας
O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece
Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2011
 
Προς
το ΓΛΚ- Διεύθυνση Μισθών
Διεύθυνση 22η – Μισθολογίου
Διευθυντή κ. Μπαζιώτη Κ.
 
κ. Μπαζιώτη
Με το 2/58242/0022 έγγραφο της 8/9/11 (κλικ εδώ) ενημερώσατε ότι αναστέλλεται από 1-7-11 και μέχρι τη θέσπιση ενιαίου μισθολογίου η χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας σε γιατρούς και δεν εκδίδεται η σχετική απονεμητική πράξη.
Λανθασμένα κατά τη γνώμη μας γενικεύσατε τη διαδικασία, αναφέροντας ότι «δεν είναι δυνατή η αναγνώριση προϋπηρεσίας σε ιατρούς που διορίστηκαν ή προσελήφθησαν μετά την ως άνω ημερομηνία για τη μισθολογική τους εξέλιξη».
Εν πάσει περιπτώσει, επειδή ψηφίστηκε ήδη το ενιαίο μισθολόγιο (νόμος 4024/2011) θεωρούμε πως πρέπει να ενημερωθούν τα Νοσοκομεία της χώρας ότι η ισχύς του ως άνω εγγράφου σας έπαψε και οφείλουν από 27 Οκτωβρίου 2011, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου σε ΦΕΚ, να χορηγούν κανονικά το επίδομα χρόνου υπηρεσίας στους γιατρούς.
 
Με εκτίμηση
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕΝΓΕ