Επιστολή Προέδρου ΕΝΑΕ για μέτρα αντιμετώπισης της νέας γρίπης

Επιστολή στον Υπουργό Υγείας κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο απέστειλε ο Πρόεδρος της ΕΝΑΕ κ. Δημήτρης Δράκος δηλώνοντας την πρόθεσή τής ΕΝΑΕ και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στο να συνδράμουν, σε συνεργασία με το Εθνικό Επιστημονικό και Επιχειρησιακό Συμβούλιο για τη συγκεκριμένη πανδημία, στην εφαρμογή των ενδεδειγμένων μεθόδων αντιμετώπισης της κρίσης.
Η επιστολή του κ. Δράκου αναφέρει τα εξής:

“Όπως δηλώσατε σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου για την εφαρμογή των ευρισκομένων σε εξέλιξη μέτρων αντιμετώπισης της νέας γρίπης, η χώρα μας έχει ήδη ξεπεράσει την πρώτη φάση, τη φάση της περιχαράκωσης και προχωρά στη δεύτερη φάση, τη φάση προστασίας της υγείας των πολιτών.
Η προετοιμασία των αρχών και υπηρεσιών της χώρας μας πρέπει να βρίσκεται στον ύψιστο βαθμό ετοιμότητας για το ερχόμενο φθινόπωρο και για τη χειμερινή περίοδο, όπου όπως αναφέρουν όλες οι διεθνείς μελέτες και οι προβλέψεις επιστημόνων, αναμένεται το δεύτερο κύμα της πανδημίας με εξάπλωση του ιού αφού μάλιστα ληφθεί υπ/ όψιν και το ενδεχόμενο αυξημένης επιθετικότητας, παθογένειας του ιού.
Εν όψει λοιπόν, της νέας δέσμης μέτρων για την αντιμετώπιση της ευρείας μετάδοσης της νέας γρίπης του ιού Η1Ν1 και αναλογιζόμενοι την ανάγκη συμβολής όλων των δημοσίων φορέων υγείας στη εφαρμογή διαδικασιών προστασίας του πληθυσμού της χώρας μας, σας δηλώνουμε την πρόθεσή μας να συνδράμουμε με τη δεδομένη δομή και στα μέτρα στελέχωσης των υπηρεσιών μας, σε συνεργασία με το Εθνικό Επιστημονικό και Επιχειρησιακό Συμβούλιο για τη συγκεκριμένη πανδημία και θεσμικά όργανα, όπως το ΚΕΕΛΠΝΟ, το ΕΚΕΠΥ, ο ΕΟΦ, το ΕΚΕΒΥΛ, ο ΙΦΕΤ και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου σας, στην εφαρμογή των ενδεδειγμένων μεθόδων αντιμετώπ ισης της κρίσης.
Είμαστε στη διάθεσή σας και αναμένουμε την πρόσκλησή σας, προκειμένου να συνεργαστούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις για τη λήψη κάθε μέτρου αρμοδιότητάς μας και τη συνδρομή των υπηρεσιών μας στην θωράκιση της χώρας μας έναντι της επαπειλούμενης πανδημίας.”