Επιστολή προς το ΔΣ του Νοσοκομείου

p>

 

Κύριε Διοικητά,

1. Ο Νόμος 3868/2010, άρθρο 4, παράγραφος 1, υποπαρ. Αi, Aii, Aiii, ορίζεται σαφώς ότι όλοι οι ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) εκτελούν 7 εφημερίες. Ειδικότερα στο Νοσοκομείο Ρόδου (Β’ Ζώνη κατά παράβαση σχετικών Διαταγμάτων) οι ειδικευόμενοι ιατροί εκτελούν 7 ενεργείς εφημερίες. Οι Διευθυντές και οι Συντονιστές Διευθυντές εκτελούν 6 εφημερίες, εκ των οποίων 4 ενεργείς (1 Σάββατο, 1 Κυριακή και 2 καθημερινές) και 2 ετοιμότητας καθημερινές. Οι Επιμελητές Α’ και Β’, εκτελούν 7 ενεργείς εφημερίες, εκ των οποίων 5 ενεργείς (1 Σάββατο, 1 Κυριακή, 3 καθημερινές) και 3 εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές.

Αποτέλεσμα της εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3868/2010 είναι η μη πλήρης κάλυψη των ημερών εφημερίας όπως αυτή προβλέπεται από όλη τη σχετική νομολογία και νομοθεσία. Συγκεκριμένα η εφαρμογή του νόμου, προκαλεί μείωση των εφημεριών ασφαλούς λειτουργίας, με αποτέλεσμα οι κλινικές αιχμής που έχουν άμεση εμπλοκή με την αντιμετώπιση του επείγοντος και απειλητικού για τη ζωή περιστατικού και έλλειψη εφημερευόντων ειδικευμένων ιατρών των δύο παθολογικών και δύο χειρουργικών κλινικών για 3 ημέρες ενεργούς εφημερίας και 9 ημέρες εσωτερικής εφημερίας ανά κλινική. Για τις μονήρεις ειδικότητες προκύπτει έλλειμμα εφημερευόντων για 23 ημέρες. Ο μέσος όρος απουσίας εφημερεύοντος ειδικευμένου ιατρού ανέρχεται και για τις υπόλοιπες κλινικές και τμήματα του νοσοκομείου για 5-12 ημέρες ανάλογα με τη στελέχωση. Μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο, με την εφαρμογή του ελάχιστα ανεκτού προγράμματος ασφαλούς εφημέρευσης, το νοσοκομείο εφημέρευσε με ασφάλεια, με έλλειμμα αποπληρωμής 33.000 ευρώ το οποίο δεσμεύτηκε να καταθέσει μόνο για τον μήνα Σεπτέμβριο η αρμόδια 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου. Έκτοτε η αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια επιμένει στην εφαρμογή του νόμου με τη προσθήκη πλέον του πλαφόν του 9% , παραγνωρίζοντας εκούσια ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν κρίνεται ασφαλές και δεν καλύπτει τις ελάχιστε ασφαλείς συνθήκες εφημέρευσης. Παρά τις σχετικές έγγραφες και προφορικές μας παρεμβάσεις, καμιά δέσμευση και καμιά ενέργεια δεν έγινε προς την κατεύθυνση αυτή. Και επειδή δηλώνεται αδυναμία αποπληρωμής του συνόλου των ασφαλών εφημεριών από πόρους του Νοσοκομείου, όπως προβλέπεται από το σχετικό νόμο, ούτε εγγυάσται την αποπληρωμή από τα έσοδα της ολοήμερης λειτουργίας του Νοσοκομείου, η οποία είναι αδύνατη, λόγω υποστελέχωσης και έλλειψης του κατάλληλου εξοπλισμού.

2. Οι σημερινές συνθήκες εργασίας, ιατρικού προσωπικού, κρίνονται εξουθενωτικές, λόγω της συνεχιζόμενης υποστελέχωσης  ,υπάρχουν πλέον κλινικές που στελεχώνονται από ένα μόνο γιατρό όπως η νευρολογική η νεφρολογική και η ψυχιατρική με τις υπόλοιπες να έχουν γερασμένο και εξαντλημένο προσωπικό.Δυστυχώς λόγω της υποστελεχωσης και των περιορισμών του νόμου δεν αποφασίζει κανένας συνάδελφος να έρθει στην περιοχή μας για να προσφέρει τις υπηρεσίες του .Θέσεις προκηρύσσονται αλλά κανείς δεν υποβάλλει το βιογραφικό του για την κάλυψή τους .Χρειάζονται λοιπόν κίνητρα και αυτά μπορεί μόνο να τα προσφέρει η αυτοδίκαιη ένταξή μας στην γ ζώνη που πλ και μετά την νέα παράγραφο που προστέθηκε στο νόμο για την υγεία που είναι προς ψήφισή χρειάζεται μόνο μια κοινή  υπουργική απόφαση μεταξύ των υπουργών υγείας και οικονομικών αφού όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις υπάρχουν.(Χαρακτηρισμένη ως άγονη και προβληματική περιοχη με ΠΔ απο το 1987 -ΠΔ131/1987)Ακριβώς λέει:

α. «Ζώνη Α’ : Στη ζώνη αυτή ανήκουν τα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, του Ηρακλείου και των Ιωαννίνων,συμπεριλαμβανομένων και τα ων πανεπιστημιακών νοσοκομείων, καθώς και κατόπιν έκδοσης απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Λάρισας.

β. Ζώνη Β`

Στη ζώνη αυτή ανήκουν τα περιφερειακά και νομαρχιακά νοσοκομεία των υπολοίπων νομών ή πόλεων, της Αλεξανδρούπολης και της Λάρισας, έως την έκδοση της προαναφερόμενης Υ.Α., καθώς και τα Κέντρα Υγείας που ως οργανικές μονάδες υπάγονται στα νοσοκομεία της Α΄ και της Β΄ Ζώνης, με την εξαίρεση αυτών που ανήκουν στη Γ` Ζώνη».

5. Στην περίπτωση γ. του άρθρου 34 του ν.3896/2010 (207 Α΄), προστίθεται από την έναρξη ισχύος της εδάφιο ως εξής:

«Στην ως άνω ζώνη ανήκουν επίσης νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας άγονων ή απομακρυσμένων ή προβληματικών περιοχών, που θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και τα Κέντρα Υγείας των νησιωτικών περιοχών».

Κατόπιν όλων αυτών, σας καλούμε  όπως παρέμβετε μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας και στα προβλεπόμενα από την σχετική διαδικασία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του νοσοκομείου και να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία.