Επιστολή προς τον Εισαγγελέα

 

Προς

 

Εισαγγελία Χαλκίδος

 

Κύριε Εισαγγελεύ

 

Βρισκόμαστε στην εξαιρετικά δυσάρεστη θέση, να σας ενημερώσουμε για τα προβλήματα, που αυτή τη στιγμή, οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χαλκίδος.

  • Μετά από τις αποφάσεις της κεντρικής εξουσίας και δη του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, για

        α) μη έγκαιρη ανανέωση της κλαδικής μας σύμβασης και

β) για περικοπή των κονδυλίων, που αφορούν στις εφημερίες, του        Νοσοκομείου και των κέντρων υγείας,

καλούμεθα να δώσουμε λύση, σε προβλήματα που εγκυμονούν κινδύνους για το   κοινωνικό σύνολο.

  • Οι Ιατροί καλούμεθα ή να εφημερεύσουμε, παράνομα, χωρίς πρόβλεψη για πληρωμή αλλά και πέρα από τις φυσικές αντοχές μας, λόγω της έλλειψης προσωπικού ή να αφήσουμε το Νοσοκομείο ακάλυπτο από Ιατρούς , στη διάρκεια της εφημερίας.

 

Κύριε Εισαγγελεύ

 

Τα θεσμικά όργανα, του Νοσοκομείου, Επιστημονικό Συμβούλιο και Ιατρική Υπηρεσία, με τη συναίνεση και της Γενικής Συνέλευσης των Νοσοκομειακών Ιατρών, έκαναν προσπάθεια « εξορθολογισμού » των προγραμμάτων εφημέρευσης και πρότειναν συγκεκριμένο πρόγραμμα, που πληροί τα κατώτερα όρια ασφαλούς λειτουργίας του Νοσοκομείου.

Περαιτέρω περικοπή θα οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις, για τις οποίες δεν ευθυνόμαστε οι Ιατροί.

 

Ήδη προέκυψε πρόβλημα, στη λειτουργία της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου. Σήμερα, 22/3/2010 δεν υπάρχει εφημερεύων Παιδίατρος.

Είναι γνωστό, στη διοίκηση, από 4/2/2010, ότι η Παιδιατρική Κλινική έχει στη διάθεσή της, μόνο 3 (τρεις) Παιδιάτρους, για τους οποίους δεν προβλέπεται νόμιμος τρόπος για να καλύψουν ολόκληρο το μήνα.

Δεν έγινε, μέχρι τώρα καμία προσπάθεια εξεύρεσης λύσης στο πρόβλημα.

Σας ενημερώνουμε, ότι δεν υπάρχει, από πλευράς μας, δυνατότητα άλλη πέραν από την έκκλησή μας, προς εσάς.

 

Παρακαλούμε να παρέμβετε πριν θρηνήσουμε θύματα της αδιαφορίας των ιθυνόντων.

 

Η πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Νομού Ευβοίας

 

Η υπεύθυνη της Παιδιατρικής Κλινικής