Επιστολή της Ενωσης γιατρών ΕΣΥ Λακωνίας στην Υπουργό Υγείας για απόφαση του διοικητή του Νοσοκομείου Σπάρτης

p>ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ  κ. Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

             ΕΝΩΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.  Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

 

Σπάρτη  15-10-09

                                                                   

                                                                   Προς την Υπουργό Υγείας       

                                                                   κ. Μαριλίζα  Ξενογιαννακοπούλου

 

Θέμα.  Ακύρωση απόφασης  του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης.

    

   Αξιότιμη  κ. Υπουργέ  

 

      Παρακαλούμε  όπως δεχθείτε  τις ευχές του συνόλου του Ιατρικού Προσωπικού του ΕΣΥ Ν. Λακωνίας  για επιτυχία στο  έργο σας στο πολύ σημαντικό για τον Ελληνικό Λαό Υπουργείο Υγείας.

Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι από την δεσπόζουσα θέση της αρμοδίας Υπουργού θα συμβάλλετε στη  δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος υγείας ,ώστε ο κάθε πολίτης που ζει και εργάζεται σε αυτήν τη χώρα να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας,

 

     Κυρία  Υπουργέ,

    Δια της παρούσης επιστολής αιτούμεθα  την ακύρωση  πρότασης – αιτήματος που  υπέβαλλε  ο  Διοικητή του   Γ. Ν. Σπάρτης  με το αρ. πρωτ. Φ/ΤΠ/18/11487  της .09/10/2009  έγγραφο του   και αφορά την  προκήρυξη ιατρικών θέσεων. Με το συγκεκριμένο έγγραφο,  προτείνει για τις θέσεις που  εγκρίθηκαν για το Νοσοκομείο Σπάρτης με την υπ. αρ. Υ10α/Γ.Π.οικ132166/2-10-2009 απόφαση του Υπουργού Υγείας, τροποποιήσεις  που αφορούν τόσο τις ειδικότητες όσο και τους βαθμούς  ( πχ θέσεις  επιμελητών  Β να γίνουν θέσεις  Διευθυντή.)

Η πρόταση αυτή  δεν αποτελεί προϊόν διαβούλευσης και επεξεργασίας  με τους γνωρίζοντες τα προβλήματα του ΕΣΥ σε επίπεδο Νομού .και κατά την άποψη μας σε  καμία περίπτωση δεν υπηρετεί  την υγειονομική κάλυψη του Ν. Λακωνίας, 

    Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι  η πρόταση αυτή  συνδέεται άμεσα με  «μεθόδευση»  η οποία έλαβε χώρα στη πρώτη συνεδρίαση του νεοσυσταθέντος ΔΣ  κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

 Στην εν λόγω συνεδρίαση  αποσπάσθηκε  από το ΔΣ  εξουσιοδότηση προς τον κ  Διοικητή  ώστε  να χειριστεί προσωπικά  και εν λευκώ το θέμα της προκήρυξης των ιατρικών θέσεων. Η απόφαση αυτή δεν είχε γίνει γνωστή στα Επιστημονικά Όργανα του Νοσοκομείου μας αλλά ούτε και στα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

    Διότι   τόσο «η σπουδή» της  διοίκησης  να υποβάλλει την συγκεκριμένη πρόταση  όσο και οι προτεινόμενες  ρυθμίσεις, έχουν  προβληματίσει σοβαρά το σύνολο του Ιατρικού Προσωπικού  αναφορικά με τους στόχους που υπηρετούν  παρακαλούμε   όπως  ΑΚΥΡΩΣΕΤΕ   και ΔΕΝ  ΑΠΟΔΕΧΘΕΙΤΕ  τις απόψεις του κ. Διοικητή .

Επίσης όπως  δώσετε την  δυνατότητα επεξεργασίας των συγκεκριμένων θέσεων  από τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου μας.

 Ελπίζουμε στην κατανόηση και υιοθέτηση του αιτήματος .

Επιφυλασσόμεθα  να επανέλθουμε αναλυτικότερα με  τα χρόνια  προβλήματα που ταλανίζουν επί σειρά  ετών το Νοσοκομείο μας.

 

                                                            Με  τιμή 

                                 

                                  Για το ΔΣ   της Ε.Γ. ΕΣΥ  Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

                   Η   Πρόεδρος                                                     Ο Γ. Γραμματέας

            Ανδριάνα  Τζουγανάτου                                        Παναγιώτης  Ανδριόπουλος