Επιστολή της ΟΕΝΓΕ για το αφορολόγητο της αποζημίωσης βιβλιοθήκης

div style=”border-top: medium none; border-right: medium none; background: #ffcc99; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 3pt; padding-top: 0cm; padding-left: 0cm; border-left: medium none; padding-right: 0cm; mso-element: para-border-div; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt”>

 

Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας

O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece

Αθήνα, 23 Απριλίου 2015

 

Προς

Τον υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Μπαλτά

Τον Αναπλ.  Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Τάσο Κουράκη

 

Θέμα: σχετικά με το αφορολόγητο της αποζημίωσης βιβλιοθήκης

 

 

Αξιότιμοι κύριοι

Στο υπό κατάθεση πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας και στο άρθρο 11 υπάρχει η εξής παράγραφος:

 

«14. Η πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για συμμετοχή σε συνέδρια, η οποία καταβάλλεται κατ’ εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών μισθολογικών διατάξεων στο προσωπικό των Α.Ε.Ι. δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος, καταργούμενης κάθε αντίθετης σχετικής διάταξης. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από 1.1.2015».

 

Όπως γνωρίζετε, η διάταξη αυτή έχει προκύψει ως συνέπεια απόφασης του ΣτΕ που αφορά στο προσωπικό ΑΕΙ.

Πανομοιότυπη είναι η 29/2014 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ που αφορά στους γιατρούς ΕΣΥ, μετά την οποία εκδόθηκε εγκύκλιος του ΥΠΟΙΚ (κλικ εδώ)  βάσει της οποίας  υπέβαλλαν οι γιατροί ΕΣΥ ανακλητικές δηλώσεις για εισοδήματα 2011,2012 και 2013.  Όμως για τα εισοδήματα του 2014 δεν αρκεί η εγκύκλιος, αλλά απαιτείται νομοθετική ρύθμιση.

 

Γι αυτό παρακαλούμε στο νομοσχέδιο που πρόκειται να καταθέσει το υπουργείο Παιδείας και στο άρθρο 11 μετά τις λέξεις "στο προσωπικό ΑΕΙ" να προστεθεί η φράση "καθώς και στους ιατρούς και οδοντιάτρους του ΕΣΥ" ώστε εκτός των πανεπιστημιακών να διευθετηθεί οριστικά το ζήτημα και για τους γιατρούς ΕΣΥ.

 

 

Με εκτίμηση

Για την ΟΕΝΓΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜ.                                                                    ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ