Επιστολή της ΠΑΣΚ στον Υπουργό Υγείας για το θέμα του ΠΙΣ

p>ΠΑΣΚ  ΓΙΑΤΡΩΝ

                                                                                                          Αθήνα 19.3.2009

 

 

 

 

                                                 ΠΡΟΣ:

 

                                                 Τον κύριο Δημήτριο Αβραμόπουλο

                                                     Υπουργό Υγείας και

                                                  Κοινωνικής Αλληλεγγύης

                                                              

 

 

 

 

Κύριε Υπουργέ

 

 

Στις 8 Φεβρουαρίου 2009, τριακόσιοι πενήντα τέσσερις (354) εκλεγμένοι εκπρόσωποι των γιατρών από όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων και 50 περίπου πρόεδροι Ιατρικών Συλλόγων εξέλεξαν το νέο 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Οι έδρες στο Δ.Σ. ανάλογα με τις ψήφους κάθε παράταξης κατανεμήθηκαν ως εξής:  ΔΗΚΙ (Βλασταράκος): 5,   ΠΑΝΔΗΚΙ: 4,   ΠΑΣΚ: 3,   ΑΕΓ: 2,   ΔΗΠΑΚ: 1.

Έγιναν δύο άγονες συνεδριάσεις. Η πρώτη διαρκείας 4 ωρών και η δεύτερη διαρκείας  11 ολόκληρων ωρών,  από τις 6 μ.μ. (25/2/09)  έως 5 π.μ. (26/2/09), οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από την επιμονή του κ. Μ. Βλασταράκου, ως πλειονοψηφήσαντος συμβούλου, να επιβάλει τις,  παρά τη  νομοθεσία,  προσωπικές του απόψεις σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. Στις 7 Μαρτίου 2009 πραγματοποιήθηκε τρίτη στην οποία η πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. αντέδρασε στην ολοκληρωτικής αντίληψης πρακτική του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου και μετά από νόμιμη διαδικασία συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.

Όταν ο  κ. Βλασταράκος αντιλήφθηκε την απόφαση της πλειοψηφίας των 9/15 (μελών) του Δ.Σ. να εκλέξουν οπωσδήποτε στη συνεδρίαση αυτή τα μέλη του Προεδρείου του Δ.Σ. προσπάθησε, άνευ λόγου, να διακόψει τη συνεδρίαση, τριάντα λεπτά (30΄) μόλις μετά την έναρξή της και αφού δεν το επέτυχε οδήγησε τα 4 μέλη της παράταξής του σε αποχώρηση.

Έκτοτε ο ίδιος προσπαθεί να δώσει την εντύπωση του θύματος. Αντί αυτοκριτικής για τη συμπεριφορά του η οποία, μέσα σε τρεις συνεδριάσεις, απεκάλυψε  στην πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. την αδυναμία του να λειτουργήσει στο ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των γιατρών ομαλά και με σεβασμό στη νομιμότητα και την αρχή της πλειοψηφίας, προσπαθεί,  με  ψευδή ενημέρωση να μπλέξει και εσάς τον ίδιο στα προσωπικά  του σχέδια.

Αφού απέτυχε να εκλεγεί πρόεδρος, απεργάζεται την εξουδετέρωση του Π.Ι.Σ. και  χωρίς ενδοιασμό για τις επιπτώσεις, ζητά και από Εσάς να παρανομήσετε.  Να ανατρέψετε το νόμιμα εκλεγμένο και σε λειτουργία Δ.Σ., στο οποίο συμμετέχουν όλες οι παρατάξεις (4) πλην αυτής υπό τον κ.  Μ. Βλασταράκο. Να διορίσετε Διοικούσα Επιτροπή και να  αναλάβετε προσωπικά την ευθύνη της δημιουργίας μιας, άνευ προηγουμένου, σοβαρής κρίσης. Να δημιουργήσετε μείζον πρόβλημα στον ΠΙΣ, να ακυρώσετε τη λειτουργία του για 6-7 μήνες, και να πυροδοτήσετε μια σκληρή συνδικαλιστική και πολιτική δημόσια αντιπαράθεση διαρκείας, με το αντίστοιχο κόστος.  Να είστε βέβαιος ότι ακόμη κι αν όλα αυτά συμβούν δεν θα τον βοηθήσουν πλέον να γίνει πρόεδρος. Αντίθετα για χρόνια, αφού θα έχετε φύγει από το Υπουργείο Υγείας,  οι γιατροί της χώρας  θα έχουν ταυτίσει το όνομά σας με την “προκλητή κρίση” που θα έχει κοστίσει σε όλους ακριβά και θα αναφέρονται στο πρόσωπό σας με χαρακτηρισμούς που δεν επιτρέπονται σε δημοκρατικά εκλεγμένους πολιτικούς. Η  Παράταξή μας έχει σοβαρές διαφορές από τις πολιτικές θέσεις σας στα θέματα της υγείας. Έχουμε όμως ηθικό χρέος να σας ενημερώσουμε και να σας γνωστοποιήσουμε τις απόψεις μας για να μην γίνετε υπαίτιος των δεινών που θα ακολουθήσουν μία λανθασμένη απόφασή σας σε θέματα δημοκρατικής νομιμότητας.

Στο “παιχνίδι” αναμείχθηκαν,  ως μη όφειλαν, με αποφάσεις της πλειοψηφίας των Δ.Σ. τους οι Ιατρικοί Σύλλογοι Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειραιά και  μπορεί να προκαλέσουν την αναπαραγωγή και άλλων τέτοιων αποφάσεων από άλλους Συλλόγους. Οι ενέργειές τους κατατείνουν στο  να ακυρώσουν την παρουσία και την ψήφο των εκπροσώπων των γιατρών οι οποίοι εκλέγονται κατευθείαν από τη βάση των γιατρών  με διαφορετικό  ψηφοδέλτιο και  ανεξάρτητα από την εκλογή των Διοικητικών Συμβουλίων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας.  Συνεπώς σας πιέζουν ανοίκεια και σας  παραπληροφορούν για δικούς τους λόγους αφού ο πρόεδρος του  Ι.Σ.Θ. κ. Α. Νικολαΐδης, και ο κ. Ε. Τσούκαλος, είναι 2 από τα 4 εκλεγμένα μέλη της παράταξης  ΔΗΚΙ στο Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.

 

Κύριε Υπουργέ

 

Η ΠΑΣΚ ΓΙΑΤΡΩΝ είναι αποφασισμένη να αποκαλύψει τα δόλια σχέδια, να συμβάλει στη τήρηση της δημοκρατικής νομιμότητας και να στερήσει την επίκληση  δικαιολογιών περί πλημμελούς ενημέρωσης από κάθε πλευρά.

 

                                                  Για  την  ΠΑΣΚ  ΓΙΑΤΡΩΝ

                                              

 

                                              

Μ. Πασσακιώτου                  Κ. Αλεξανδρόπουλος              Βλ. Παναγιωτίδης

Μέλος του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.     Γεν. Γραμματέας του Π.Ι.Σ.     Μέλος του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.

 

 

 

Κοινοποίηση

Στους Εκπροσώπους του Π.Ι.Σ.

Στους Προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων