Επιστολή του ΚΗΥΚΥ για τα εκκαθαριστικά 2009

p>Από το Η.ΔΙ.Κ.Α  ΑΕ (πρώην ΚΗΥΚΥ) λάβαμε την παρακάτω επιστολή σχετικά με τα εκκαθαριστικά 2009, την οποία δημοσιεύουμε ως έχει:

Επειδή στις 30/3/2010 αναρτήθηκε κείμενο στην ιστοσελίδα σας  που αναφέρεται στο θέμα  της φορολόγησης των εφημεριών για το 2009 («Σχετικά με τα εκκαθαριστικά 2009»), από το αρμόδιο τμήμα έκδοσης μισθοδοσιών Νοσοκομείων της Η.ΔΙ.Κ.Α  ΑΕ (πρώην ΚΗΥΚΥ και όχι ΚΥΥΚΙ όπως κακώς αναφέρει ο συντάκτης), σας γνωρίζουμε τα εξής προς αποκατάσταση της αλήθειας:

Για το έτος 2009, η αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών ισχύει από 11/3/2009 ΚΑΙ ΟΧΙ  γιά όλο το έτος, σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο 2/29055/0022 /23-4-2009 του Γενικού Λογιστηρίου για το Ν. 3754/2009 .

Συνεπώς, για το διάστημα πριν τις 11/3/2009 ισχύει το προηγούμενο καθεστώς (οι 2 πρώτες εφημερίες αθροίζονται στο φορολογητέο εισόδημα).Θα σας παρακαλούσαμε όπως ενημερώσετε τους χρήστες της ιστοσελίδας σας με τα παραπάνω, προς αποφυγή λανθασμένων εντυπώσεων.