ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας «Μεταρρύθμιση της ΠΦΥ (video)

Δείτε τη συζήτηση στην  Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την ΠΦΥ.

Δύο βίντεο

Εδώ κι εδώ