Επίτροπος Υγείας Κυπριανού για δαπάνες υγείας στην Ελλάδα

p>Το  οξύ και χρόνιο πρόβλημα της  υποχρηματοδότησης της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα αλλά και της εκρηκτικής αύξησης, την τελευταία δεκαετία, των ιδιωτικών δαπανών υγείας που προκαλεί οικονομική επιβάρυνση των ελλήνων πολιτών και οξύνει τις κοινωνικές  ανισότητες, παρουσιάζει με επίσημα στοιχεία στον συνημμένο  πίνακα, ο αρμόδιος Επίτροπος κ. Κυπριανού, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δημήτρη Παπαδημούλη.

Στην ερώτηση του ο έλληνας ευρωβουλευτής ζήτησε να πληροφορηθεί την αναλογία των ιδιωτικών προς τις δημόσιες δαπάνες υγείας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ο Επίτροπος Κυπριανού τονίζει την μοναδικότητα της Ελλάδας να έχει αφενός τις χαμηλότερες δημόσιες δαπάνες για τη υγεία ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ  χαμηλότερες ακόμα και από την Τουρκία – και αφετέρου να παρουσιάζει μετά τις ΗΠΑ το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών για την υγεία. Όπως εξάλλου φαίνεται και στο συννημένο πίνακα  το ποσοστό των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία στην Ελλάδα ανέρχονται στο 5,8% του ΑΕΠ ενώ οι δημόσιες δαπάνες δεν ξεπερνούν το 4,3% του ΑΕΠ.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Κυπριανού αναφέρει ότι «οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία αντιπροσώπευαν το 6.4% στο σύνολο του OΟΣΑ έναντι 4.3% στην Ελλάδα. Οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία αντιπροσώπευαν το 38.8% των δημοσίων δαπανών για την υγεία κατά μέσον όρο για τον OΟΣΑ. Για την Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 88.7%» δηλαδή υπερδιπλάσιο του μέσου όρου του ΟΟΣΑ.

Από τα επίσημα στοιχεία της Κομισαιόν προκύπτει, κατά την τελευταία δεκαετία, ραγδαία αύξηση των ιδιωτικών δαπανών από 3,5% του ΑΕΠ το 1996 σε 5,8% το 2005, την ώρα που οι αντίστοιχες δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν ελάχιστα: από 3,9% του ΑΕΠ το 1996 σε 4,3% το 2005.

Σημειώνεται ότι η πραγματική κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη για τους έλληνες πολίτες καθώς τα επίσημα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν την παραοικονομία της υγείας και τα «φακελάκια» που καλύπτουν σύμφωνα και με την Κομισιόν ένα μεγάλο τμήμα των ιδιωτικών δαπανών υγείας. Στην απάντηση του προς τον Έλληνα Ευρωβουλευτή ο Επίτροπος Κυπριανού αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η Επιτροπή είναι ενήμερη ως προς τα στοιχεία ερευνών που δείχνουν την ύπαρξη σημαντικού προβλήματος σχετικά με «ανεπίσημες πληρωμές στον τομέα υγείας στην Ελλάδα. Τα κράτη μέλη είναι αυτά που κατά πρώτο λόγο έχουν αρμοδιότητα για την οργάνωση και χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας και παροχής ιατρικής φροντίδας, καθώς και για το φορολογικό σύστημα» 

Από τα επίσημα στοιχεία προκύπτει επίσης ένα οξύ πρόβλημα ποιότητας και αποτελέσματος των δαπανών υγείας, καθώς οι έλληνες φορολογούμενοι καταβάλλουν για δαπάνες υγείας, δημόσιες και ιδιωτικές, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τις σκανδιναβικές  χώρες (Σουηδία (9,1%), Φιλανδία (7,6%) και Δανία (9,1%)) όπου οι πολίτες απολαμβάνουν με  κύρια ευθύνη του δημοσίου υψηλές υπηρεσίες υγείας. 

Αναφερόμενος>Αναφερόμενος στο ζήτημα ο Δ. Παπαδημούλής δήλωσε τα εξής:

Αφιερώνουμε τα στοιχεία κόλαφο της Κομισιόν στους κ.κ. Καραμανλή και Αλογοσκούφη καθώς και στις προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Οι σχετικοί πίνακες αποκαλύπτουν ένα μέρος μιας ζοφερής πραγματικότητας και κουρελιάζουν την προπαγάνδα περί ενίσχυσης των κοινωνικών δαπανών και στήριξης του ΕΣΥ. Η Ελλάδα παραμένει στην κορυφή των κοινωνικών ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, τόσο στην ΕΕ όσο και στον ΟΟΣΑ και δυστυχώς η κατάσταση χειροτερεύει συνεχώς τα τελευταία χρόνια»        

Συνημμένοι οι Πίνακες 1, 2 και 3 που απέστειλε η Κομισιόν