Ερχονται μειωμένες κρατήσεις φόρου

Μειωμένες κρατήσεις φόρου θα διαπιστώσουν σύντομα χιλιάδες μισθωτοί και συνταξιούχοι που έχουν ετήσιες απολαβές έως 28.000 ευρώ ή 2.000 ευρώ μηνιαίως λόγω εφαρμογής της νέας προοδευτικής φορολογικής κλίμακας.

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίζεται αύριο στο σύνολό του, προβλέπει ότι η νέα φορολογική κλίμακα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2010 αλλά η παρακράτηση φόρου στους μισθούς και τις συντάξεις με τη νέα κλίμακα θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στο ΦΕΚ.

 

Αυτό σημαίνει ότι οι μισθωτοί και συνταξιούχοι με μηνιαίες αποδοχές μέχρι 2.000 ευρώ θα αρχίσουν να βλέπουν τα όποια οφέλη προκύπτουν από την εφαρμογή της νέας κλίμακας από τον Μάιο, ενώ η περικοπή των επιδομάτων και η κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης ισχύει αναδρομικά από τις αρχές του έτους. Η επιστροφή των ποσών που προκύπτουν από τη μειωμένη παρακράτηση, και θα οφείλει το Δημόσιο στους μισθωτούς για τους πρώτους μήνες του 2010, θα γίνει τον Μάρτιο του 2011 με την υποβολή των οριστικών δηλώσεων φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

Στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπεται αύξηση του αφορολογήτου για τους έγγαμους με ένα παιδί κατά 1.500 ευρώ και για δύο παιδιά κατά 3.000 ευρώ, ενώ για όσους έχουν τρία παιδιά το αφορολόγητο διαμορφώνεται πλέον σε 23.500 ευρώ, δηλαδή 1.500 ευρώ περισσότερα σε σύγκριση με ό,τι ισχύει σήμερα.

Ετσι, η νέα φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα του 2010 θα φέρει χαμόγελα σε εκείνους οι οποίοι δηλώνουν ετήσιο εισόδημα έως 28.000 ευρώ ετησίως και δυσαρέσκεια σε εκείνους που δηλώνουν υψηλότερα εισοδήματα από το όριο των 28.000 ευρώ.

Από τη σύγκριση των κρατήσεων φόρου που προκύπτουν από τη νέα κλίμακα με τις κρατήσεις που δίνει η ισχύουσα αυτή τη στιγμή φορολογική κλίμακα διαπιστώνεται ότι:

Για τους μισθωτούς χωρίς παιδιά και τους συνταξιούχους με μηνιαίες αποδοχές μεγαλύτερες από 900 ευρώ έως 2.000 ευρώ θα προκύψουν μειώσεις έως 16,89 ευρώ στις μηνιαίες κρατήσεις φόρου. Αυξήσεις μηνιαίων κρατήσεων έως 16,89 ευρώ θα προκύψουν για όσους έχουν φορολογητέες μηνιαίες αποδοχές πάνω από 2.000 έως 3.000 ευρώ. Ακόμη μεγαλύτερες θα είναι οι κρατήσεις φόρου για τους έχοντες υψηλότερα εισοδήματα.

Οι μισθωτοί που έχουν ένα παιδί και μηνιαίες αποδοχές από 1.000 έως 2.000 ευρώ θα έχουν μειωμένες κρατήσεις φόρου έως 19 ευρώ τον μήνα. Αντίθετα, όσοι λαμβάνουν μισθό άνω των 2.000 ευρώ έως 3.000 ευρώ θα διαπιστώσουν αύξηση του παρακρατούμενου φόρου έως 15 ευρώ τον μήνα.

Για τους μισθωτούς με δύο παιδιά που λαμβάνουν μηνιαίως από 1.100 έως 2.000 ευρώ θα προκύψουν μειώσεις στις κρατήσεις φόρου, οι οποίες θα φθάσουν έως 21,11 ευρώ τον μήνα. Οι φορολογούμενοι που έχουν μηνιαίες αποδοχές από 2.000 έως 3.000 ευρώ, θα έχουν αυξημένη παρακράτηση φόρου κατά 1,44 έως 12,66 ευρώ τον μήνα.

Μεγάλες επιβαρύνσεις καταγράφονται για τα πολύ υψηλά εισοδήματα, δηλαδή εκείνα που ξεπερνούν τα 100.000 ευρώ ετησίως, καθώς πλέον πάνω από το ποσό αυτό θα εφαρμόζεται φορολογικός συντελεστής 45%.

Για παράδειγμα, κάποιος που δηλώνει ετησίως στην Εφορία εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες 105.000 ευρώ ή 7.500 ευρώ τον μήνα θα έχει κρατήσεις φόρου 33.342 ευρώ τον χρόνο, ενώ με την ισχύουσα κλίμακα ο φόρος που του παρακρατείται ανέρχεται σε 31.766 ευρώ τον χρόνο, δηλαδή θα έχει πρόσθετη επιβάρυνση 1.576 ευρώ ετησίως.

ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΡΓΑΝΑ