Έρευνα με θέμα “Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα” της εταιρίας GPO παρουσίασε η ΑΔΕΔΥ

   Έρευνα με θέμα “Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα” της εταιρίας GPO παρουσίασε σήμερα η ΑΔΕΔΥ. Ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Σπύρος Παπασπύρος δήλωσε ότι τα στοιχεία της έρευνας αναδεικνύουν ως κοινωνική απαίτηση τη δικαιότερη κατανομή του πλούτου, και την ενίσχυση του κράτους και της αλληλεγγύης. Καταγραφούν, είπε, την αγωνιστική και διεκδικητική στάση των συνδικάτων ενώ φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι ιεραρχούν την προστασία και την αναβάθμιση της υγείας και της εκπαίδευσης μέσα στις συνθήκες της κρίσης.

    Ποιο αναλυτικά από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι:

    – Το 59,9%% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι σε σχέση με πέρυσι η οικονομική του κατάσταση έχει χειροτερέψει έναντι του 35,9% που θεωρεί ότι έχει παραμείνει η ίδια και μόλις του 4,1% που απαντά ότι έχει βελτιωθεί.

    – Το 51,4% φοβάται λίγο ή καθόλου ότι θα χάσει τη δουλειά του εξαιτίας της κρίσης, ενώ το 44,4% φοβάται πολύ ή και αρκετά την προοπτική της ανεργίας.

    – Το 86% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι βαθμό ευθύνης στην οικονομική κρίση φέρουν οι δυσχερείς διεθνείς συνθήκες, ενώ 84,8% ιεραρχεί την κερδοσκοπία των τραπεζών και 66,4% τη διαφθορά των κυβερνήσεων.

    – Το 92,5% ιεραρχεί ως προτεραιότητα τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων, το 61,3% προκρίνει να περάσουν στον έλεγχο του κράτους οι μεγάλες τράπεζες και το 52,9% συμμερίζεται την απάντηση να στηριχθεί η οικονομία ακόμα και αν χρειάζεται να παρθούν σκληρά μέτρα λιτότητας.

    – Το 73,8% θεωρεί ότι η ενδυνάμωση του κράτους θα είναι θετική για την ανάπτυξη της οικονομίας ενώ μόνο το 22,7% απαντά στο σχετικό ερώτημα με όχι ή μάλλον όχι.

    – Το 65,5% απαντά ότι σε ένα νέο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης θα έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα στη δίκαιη κατανομή του πλούτου ενώ αντίστοιχα το 32,6% ιεραρχεί την ενίσχυση της αγοράς.

    – Σε σχέση με τη στάση των συνδικάτων το 70,4% ζητά να προτείνουν θέσεις και πολιτικές υπερασπιζόμενα τα συμφέροντα των εργαζομένων, το 23,6% προτιμά να συναινούν στα κυβερνητικά μέτρα αλλά με όρους, ενώ μόλις το 2,2% ζητά να συναινούν χωρίς όρους στα κυβερνητικά μέτρα.