Ερώτημα για τα όρια ηλικίας στη διεκδίκηση των θέσεων γιατρών ΕΣΥ που προκηρύσσονται

p>ΕΝΩΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ & ΚΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΠ 32                                 Πολύγυρος 12/11/09

 

Προς

την Υπουργό Υγείας κ. Ξενογιαννακοπούλου

Κοινοποίηση

Γενική Διευθύντρια Υγείας κ. Τσαγδή Δέσποινα

                            

Θέμα: όρια ηλικίας στη διεκδίκηση των θέσεων γιατρών ΕΣΥ που προκηρύσσονται

 

κ. Υπουργέ

Στις προκηρύξεις των 671 θέσεων γιατρών ΕΣΥ, καθώς και στις υπόλοιπες που θα προκηρύσσονται στο μέλλον βάσει των διατάξεων του νόμου 3754/09, υφίσταται πρόβλημα ερμηνείας των νομοθετικών διατάξεων για ήδη υπηρετούντες γιατρούς ΕΣΥ, οι οποίοι θα θελήσουν να διεκδικήσουν αυτές τις θέσεις.

 

Συγκεκριμένα το πρόβλημα βρίσκεται στα όρια ηλικίας των υποψηφίων. Έως τώρα για όσους ήδη υπηρετούσαν στο ΕΣΥ δεν ίσχυαν περιορισμοί ηλικίας σε διεκδίκηση άλλης θέσης, ενώ για τους εκτός ΕΣΥ ίσχυε το 45ο έτος για διεκδίκηση θέσης Επιμελητή Β΄, το 55ο έτος για Επιμελητή Α΄ και το 60ο για θέση Διευθυντή. Πλην όμως το άρθρο 4 του νόμου 3754/09 προβλέπει ότι οι υπηρετούντες γιατροί ΕΣΥ δεν μπορούν να διεκδικήσουν αυτές τις θέσεις, παρά μόνον εφόσον παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν μέχρι τη λήξη της εκάστοτε προκήρυξης.

Το ερώτημα που ανακύπτει είναι εάν γιατροί ΕΣΥ παραιτούμενοι για διεκδίκηση άλλης θέσης εμπίπτουν πλέον στις διατάξεις των ορίων ηλικίας 45, 55, 60 ετών ή θεωρείται ότι συνεχίζουν να τις διεκδικούν χωρίς όριο ηλικίας.

 

Επειδή η διάταξη που απαγορεύει τη διεκδίκηση νέων θέσεων από υπηρετούντες γιατρούς ΕΣΥ είναι ιδιαιτέρως επαχθής θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει διευκρινιστική εγκύκλιος εκ μέρους σας στην οποία να αποσαφηνίζεται ότι οι γιατροί ΕΣΥ δεν υπάγονται σε περιορισμούς ηλικίας, όπως άλλωστε ίσχυε μέχρι σήμερα.

Η εγκύκλιος επιβάλλεται να εκδοθεί σύντομα,  διότι σε ενάντια περίπτωση θα υπάρξουν δεκάδες ενστάσεων και προσφυγών στα δικαστήρια, οι οποίες θα καθυστερήσουν το όλο σύστημα προσλήψεων.

               Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ.                              ΒΑΡΝΑΒΑΣ Δ.