Ερώτηση 2 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για διώξεις εργαζομένων στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών!

p>Ερωτήσεις

Θέμα: Πρωτοφανείς διώξεις εργαζομένων στο Εθνικό
Ίδρυμα Κωφών! – Προκλητικές και εξόφθαλμες παραβιάσεις του Υπαλληλικού
Κώδικα! – Απαξίωση καταξιωμένων εργαζομένων, αλλά και του ίδιου του
Ιδρύματος και του έργου του!

Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών εδώ και 70 χρόνια
προσφέρει ορατό και καταξιωμένο, επιστημονικά και κοινωνικά, έργο,
συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εκπαίδευση, την επαγγελματική
αποκατάσταση και την κοινωνική ένταξη των ατόμων με προβλήματα ακοής,
τα οποία στην χώρα μας ξεπερνούν τις 30.000, ενώ βοηθά αποτελεσματικά
και τις οικογένειές τους.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, απορρίπτοντας σε
έναν ακόμη τομέα πολιτικής το προσωπείο του «μεσαίου χώρου», προσπαθεί
να αποδομήσει το ίδρυμα και το έργο του, προφανώς με βάση την
νέο-φιλελεύθερη αντίληψη του πλέον χυδαίου κοινωνικού αυτοματισμού,
σύμφωνα με τον οποίο ο καθένας καλείται να επιβιώσει χωρίς υποστήριξη
στον κοινωνικό στίβο.

Έτσι επιδιώκει την αποδιάρθρωση του Ιδρύματος, με
την μετάταξη εκπαιδευτικών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού σε
άλλους οργανισμούς και υπουργεία, χωρίς μάλιστα την τήρηση έστω και
προσχηματικά των κείμενων διατάξεων για το υπαλληλικό δυναμικό.

Συγκεκριμένα, με προσωπική έγγραφη εντολή προς τους
ενδιαφερόμενους υπαλλήλους απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας κ. Α.
Καλογερόπουλου – Στρατή, διατίθενται στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα»
τέσσερεις (4) κοινωνικοί λειτουργοί, κατά παράβαση των διατάξεων των
άρθρων 65 έως 68 του Υπαλληλικού Κώδικα, α) χωρίς την σύμφωνη γνώμη του
αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, β) χωρίς αιτιολόγηση και γ ) χωρίς κάν
πράξη απόσπασης, μετάταξης ή υπηρεσιακής μετακίνησης – διάθεσης, η
οποία … «θα ακολουθήσει»! Μάλιστα οι μετακινούμενοι υπάλληλοι δεν
έχουν καμία σχέση με την φροντίδα των νηπίων, ενώ αντίθετα έχουν επί
πολλά χρόνια εξειδικευθεί με φροντίδα και έξοδα της υπηρεσίας τους,
στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τα κωφά και βαρήκοα άτομα! Η
όλη μεθόδευση λοιπόν έχει ξεκάθαρα χαρακτήρα προσωπικής δίωξης των
υπαλλήλων στους οποίους αφορά!

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην πολιτική στελεχιακής
αποδυνάμωσης του Ε. Ι. Κ., διότι στους εργαζόμενους του ιδρύματος
υπάρχουν, προφανώς όχι αβάσιμα, φόβοι ότι πρόκειται το διδακτικό
επιστημονικό προσωπικό να μεταταγεί στο Υπουργείο Παιδείας, τα τοπικά
παραρτήματα να υποβαθμισθούν ή να κλείσουν και όλα αυτά χωρίς καμία
διαδικασία διαλόγου και χωρίς την παρουσίαση ενός συνολικού σχεδίου
αναδιάρθρωσης της συνολικής κοινωνικής φροντίδας για τα άτομα με
προβλήματα ακοής!

Επειδή η κοινωνική φροντίδα για τα κωφά και βαρήκοα
άτομα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως καθολική κοινωνική υπηρεσία δημόσιου
χαρακτήρα.

Επειδή το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών έχει καταξιωμένη
κοινωνική προσφορά επί 70 χρόνια και διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευμένο
και καταρτισμένο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας που έχει
αναλάβει.

Επειδή η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρά τις
επικλήσεις της στον κοινωνικό διάλογο, ουδέποτε έχει παρουσιάσει ένα
συνολικό πλαίσιο αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών εκπαίδευσης και κοινωνικής
στήριξης για τα άτομα με προβλήματα ακοής, ενώ αντίθετα δεν έχει
προωθήσει στο παραμικρό ούτε κάν το Σχέδιο για τον νέο Οργανισμό του
ίδιου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Επειδή η όποια ανασχεδίαση δημόσιων πολιτικών δεν
είναι δυνατόν σε στοιχειωδώς δικαιοκρατούμενο περιβάλλον να συνοδεύεται
από παράνομες και ανορθολογικές μετακινήσεις προσωπικού, οι οποίες
φέρουν ξεκάθαρα τον χαρακτήρα δίωξης.

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός

1. Σε ποιες άμεσες και συγκεκριμένες ενέργειες θα
προέλθει για την άμεση ανάκληση της παράνομης και καταχρηστικής
μετακίνησης των τεσσάρων κοινωνικών λειτουργών από το Εθνικό Ίδρυμα
Κωφών στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα»;

2. Ποιοι είναι οι σχεδιασμοί του Υπουργείου για το
μέλλον του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών και για την αναβάθμιση των υπηρεσιών
εκπαίδευσης και κοινωνικής στήριξης για τα άτομα με προβλήματα ακοής;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ