Ερώτηση 3 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ προς τον υπουργό Υγείας για τα νοσοκομειακά απόβλητα

h6> Θέμα: Χημική απειλή από ανεξέλεγκτα νοσοκομειακά απόβλητα.

 
Μεγάλο μέρος απο τους 15.000 τόνους επικίνδυνων αποβλήτων, που παράγονται ετησίως από δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της χώρας, καταλήγει στους κοινούς κάδους απορριμμάτων και στη συνέχεια στις χωματερές μαζί με τα αστικά απορρίμματα, όπως αποκαλύπτει σε μελέτη του το Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων του Πολυτεχνείου της Κρήτης. Οι προδιαγραφές διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων που έχουν τεθεί με κοινή υπουργική απόφαση από το 2003 δεν τηρούνται, ενώ και στις περιπτώσεις που υπάρχουν συστήματα διαχείρισης λειτουργούν με απαρχαιωμένο εξοπλισμό και χωρίς αντιρρυπαντική τεχνολογία, με αποτέλεσμα την ρύπανση του περιβάλλοντος με επικίνδυνους αέριους ρύπους. Την ίδια ώρα ελάχιστη ποσότητα νοσοκομειακών απορριμμάτων αποστέλλεται στον ειδικό αποτεφρωτήρα που έχει δημιουργηθεί στα ¶νω Λιόσια. Επειδή οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία είναι φανεροί,
 
Ερωτάται ο κος Υπουργός
1. Είναι ενήμερο, όπως οφείλει, το Υπουργείο για την μη τήρηση των προδιαγραφών που έχουν τεθεί με κοινή υπουργική απόφαση από το 2003; Αν ναι ποια μέτρα έχει λάβει για την διευθέτηση της κατάστασης αυτής;
2. Υπάρχει μηχανισμός ελέγχου του Υπουργείου που να επιβλέπει και να υποχρεώνει τις νοσοκομειακές μονάδες να τηρούν τις προδιαγραφές αυτές;
3. Αν και γνωρίζει το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ότι σε πολλά νομαρχιακά νοσοκομεία οι μονάδες αποτέφρωσης και αποστείρωσης δε λειτουργούν με σωστές προδιαγραφές, γιατί επιτρέπει τη λειτουργία τους και δεν τους έχει αντικαταστήσει με κλιβάνους ξηρού τύπου;
4. Οι προηγμένες τεχνολογικά χώρες (όπως η Γερμανία, Αυστρία, Δανία) προκειμένου να αποφύγουν την έλκυση διοξινών στο περιβάλλον προσπαθούν να μειώσουν τον όγκο των προϊόντων PVC που χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία και στρέφονται σε προϊόντα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν μετά από αποσείρωση. Έχει το Υπουργίο Υγείας πολιτικές επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλωσης υλικών;
 
 
Οι Ερωτώντες Βουλευτές
 
Μαρία Δαμανάκη
 
Συλβάνα Ράπτη
 
Έκτωρ Νασιώκας