Ερώτηση 5 Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για την ψυχική υγεία

p>Κύριε Υπουργέ,
κατά την διάρκεια της μέχρι σήμερα θητείας της Κυβέρνησης θέσαμε κατ’ επανάληψη, στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού ελέγχου, στους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών τα μεγάλα προβλήματα που σωρεύονται συνεχώς στο χώρο της Ψυχικής Υγείας.
Η πλήρης αδιαφορία της Κυβέρνησης να συνεχίσει το πρόγραμμα της Ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, που μετά από πολλές προσπάθειες των Κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ άρχισε να εμφανίζει θετικά αποτελέσματα πανελλαδικά, έχει οδηγήσει το πρόγραμμα σε πλήρες αδιέξοδο.
Είναι πλέον ορατός ο κίνδυνος να κλείσουν εξωνοσοκομειακές δομές (ξενώνες, οικοτροφεία, διαμερίσματα) και οι ψυχικά πάσχοντες να επανεγγλειστούν στα ψυχιατρικά άσυλα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που στήριξε τις προσπάθειες της χώρας μας, με χρηματοδοτήσεις ύψους 218,6 εκ. Ευρώ για την περίοδο 2000-2006, με αμηχανία παρακολουθεί τα τελευταία χρόνια:
• Τις περικοπές των χρηματοδοτήσεων όλων των προγραμμάτων και κυρίως των Ν.Π.Ι.Δ., παρά τις δεσμεύσεις της χώρας μας, ότι θα καλύπτει όλες τις δαπάνες από τον Κρατικό προϋπολογισμό μετά την λήξη του 18μηνου της συγχρηματοδότησης από την Ε.Ε.
• Την αδυναμία υλοποίησης του “ψυχαργώ,” αφού πολλά έργα του προγράμματος απεντάχθηκαν η δεν προωθήθηκαν καθόλου (Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ψυχιατρικά Τμήματα Νοσοκομείων κ.α.)
• Την απουσία στελέχωσης των ψυχιατρικών δομών που έχει ήδη οδηγήσει σε υποβάθμιση όλες σχεδόν τις λειτουργίες του δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας που παρέλαβε η Κυβέρνηση τον Μάρτιο του 2004.
Επειδή τα παραπάνω αποτελούν μόνο μερικές από τις σοβαρές αδυναμίες της κυβερνητικής πολιτικής για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ, καταθέτοντας στη Βουλή τις σχετικές αποφάσεις.

1. Πόσες θέσεις Ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού προκηρύχθηκαν από τον Μάρτιο του 2004 μέχρι σήμερα αποκλειστικά για τις μονάδες Ψυχικής Υγείας του Δημόσιου τομέα, και πόσοι έχουν προσληφθεί;
(Δεν αναφερόμαστε στις προσλήψεις των μονάδων του18 ¶νω.)

2. Πόσα νέα Ψυχιατρικά Τμήματα Γενικών Νοσοκομείων δημιουργήθηκαν μετά τον Μάρτιο του 2004 και λειτουργούν σήμερα, και πόσα είναι σε εξέλιξη και ποιο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και λειτουργίας τους;

3. Πόσες εξωνοσοκομειακές δομές λειτουργούσαν μέχρι τον Μάρτιο του 2004 από Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., πόσους ασθενείς κάλυπταν ανά κατηγορία, και ποιος ο αριθμός των εργαζομένων σ‘ αυτές;

4. Πόσες εξωνοσοκομειακές δομές Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. τέθηκαν σε λειτουργία από τον Μάρτιο του 2004 μέχρι σήμερα;

5. Ποια ήταν η χρηματοδότηση των εξωνοσοκομειακών δομών Ν.Π.Ι.Δ. από την έναρξη λειτουργίας τους μέχρι σήμερα και ποιες είναι ανεκπλήρωτες οικονομικές υποχρεώσεις του Υπουργείου Υγείας προς αυτά τα Νομικά πρόσωπα, τα έτη 2005 και 2006;

6. Σε τι άμεσες ενέργειες πρόκειται να προβείτε για την αποτροπή της πλήρους υποβάθμισης της λειτουργίας των παραπάνω δομών και του κινδύνου διακοπής της λειτουργίας τους και της επιστροφής εκατοντάδων ασθενών στα ψυχιατρικά άσυλα, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους ασθενείς, τους εργαζόμενους, την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, και την ασυνέπεια της χώρας έναντι της Ε.Ε. η οποία στήριζε και στηρίζει το πρόγραμμα;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μανώλης Σκουλάκης

Μαρία Δαμανάκη

Συλβάνα Ράπτη

Εκτωρας Νασιώκας

Λεωνίδας Γρηγοράκος