Ερώτηση 5 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ: Στα αζήτητα η «ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή».

p>

Ερώτηση 5 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ προς τους υπουργούς Υγείας και Απασχόλησης (8/11/06)

 

 

“Με την ψήφιση του νόμου 3305/18-1-2005 η κυβέρνηση δεσμεύθηκε ότι τα ασφαλιστικά ταμεία θα καλύπτουν το σύνολο των δαπανών για τα ζευγάρια εκείνα που θα προσφεύγουν στην διαδικασία της Ιατρικώς Βοηθούμενης Αναπαραγωγής (τεχνητή γονιμοποίηση). Παράλληλα υποχρεούνταν να οργανώσει την ίδρυση και λειτουργία Ι.Υ.Α στα δημόσια Νοσοκομεία.Εικοσιδύο μήνες μετά όχι μόνο δεν έχουν υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης, αλλά σε πολλά ταμεία οι προϋποθέσεις κάλυψης της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής έγιναν δυσμενέστερες, από ότι ίσχυε μέχρι την ψήφιση του νόμου”.

 

Θέμα:Στα αζήτητα η «ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή».

 

Στις 18-1-2005 η βουλή λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο ποσοστό των υπογόνιμων ζευγαριών που ανέρχεται στο 15% περίπου σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ψήφισε το νομοσχέδιο για την εφαρμογή των μεθόδων Ιατρικώς Βοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Με την ψήφιση του νόμου 3305/18-1-2005 η κυβέρνηση δεσμεύθηκε ότι τα ασφαλιστικά ταμεία θα καλύπτουν το σύνολο των δαπανών για τα ζευγάρια εκείνα που θα προσφεύγουν στην διαδικασία της Ιατρικώς Βοηθούμενης Αναπαραγωγής (τεχνητή γονιμοποίηση). Παράλληλα υποχρεούνταν να οργανώσει την ίδρυση και λειτουργία Ι.Υ.Α στα δημόσια Νοσοκομεία.

Εικοσιδύο μήνες μετά όχι μόνο δεν έχουν υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης, αλλά σε πολλά ταμεία οι προϋποθέσεις κάλυψης της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής έγιναν δυσμενέστερες, από ότι ίσχυε μέχρι την ψήφιση του νόμου.

 

Για όλους αυτούς τους λόγους ερωτούνται οι κ. υπουργοί:

 

1.Αν και πότε θα υλοποιηθούν οι διατάξεις του νόμου 3305/18-1-2005 σύμφωνα με τις οποίες τα ταμεία θα κάλυπταν το σύνολο των δαπανών της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, για όσα ζευγάρια έχουν ανάγκη αυτής της μεθόδου;

2.Ποιές νέα μονάδες Ι.Υ.Α έχουν ιδρυθεί και λειτουργήσει στα Δημόσια Νοσοκομεία από την ψήφιση του νόμου μέχρι σήμερα και ποιος είναι ο προγραμματισμός ίδρυσης νέων μονάδων;

3.Αν πιστοποιήθηκαν και με ποιο τρόπο οι μονάδες που λειτουργούν στο Δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα;

4.Πόσα ζευγάρια αναζήτησαν τις υπηρεσίας των Ι.Υ.Α από την ψήφιση του νόμου 3305 μέχρι σήμερα;

 

 

 

 

 

Αθήνα 8-11-2006

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 

1.Έκτορας Νασιώκας

2.Λεωνίδας Γρηγοράκος

3.Συλβάνα Ράπτη

4.Μανώλης Σκουλάκης

5.Μαρία Δαμανάκη