Ερώτηση Χ Πρωτόπαπα για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης

p align=”justify”>Προς: τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Όπως είναι γνωστό, ο Υφυπουργός Υγείας κος.
Γιαννόπουλος κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στο Νοσοκομείο της
Μυτιλήνης, το προηγούμενο καλοκαίρι, ανακοίνωσε την δημιουργία
Ανεξάρτητης Μονάδας Εμφραγμάτων παρά το γεγονός ότι το Νοσοκομείο
αντιμετώπιζε μεγάλα προβλήματα από την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού
σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούσε να χορηγηθεί ρεπό στους υπαλλήλους, οι
κανονικές άδειες είχαν περιοριστεί και το Νοσοκομείο δεν μπορούσε να
ικανοποιήσει όλους τους νεφροπαθείς. Μάλιστα, εξαιτίας του υπάρχοντος
Κανονισμού Λειτουργίας του Νοσοκομείου δεν υπήρχε η δυνατότητα
πρόσληψης μόνιμού προσωπικού λόγω έλλειψης κενών θέσεων.

Σε ερώτηση του νοσηλευτικού προσωπικού για το πως θα
μπορέσει να λειτουργήσει η Μονάδα, λόγω της έλλειψης προσωπικού ο
Υφυπουργός δήλωσε ότι αυτό θα γίνει με εποχιακό νοσηλευτικό προσωπικό
που θα προσλαμβανόταν αμειβόμενο από τις πιστώσεις του Κληροδοτήματος
«Βοστάνη» ενώ επισήμανε ότι θα γινόταν και μετακίνηση από άλλα τμήματα
του Νοσοκομείου έμπειρου και εκπαιδευμένου προσωπικού και σε εκείνα θα
τοποθετηθεί εποχιακό προσωπικό(!!).

Στις έντονες παρατηρήσεις του προσωπικού ότι κάτι
τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου, η
Διοίκηση διαβεβαίωνε ότι η μονάδα δεν πρόκειται να λειτουργήσει εάν
προηγουμένως δεν προσληφθεί μόνιμο προσωπικό. Παρόλα αυτά, σήμερα
εμφανίζεται να συνοδοιπορεί με το Υπουργείο ότι μπορεί να λειτουργήσει
με εποχιακό προσωπικό και με προγράμματα STAGE. Μάλιστα είναι
αξιοσημείωτο ότι όταν παλαιότερα είχε προκύψει άμεση ανάγκη και ο
Σύλλογος ζήτησε την χρησιμοποίηση εποχιακού προσωπικού (με πιστώσεις
του Κληροδοτήματος) η τέως Διοικήτρια του Νοσοκομείου παρέπεμψε στον
εισαγγελέα τα μέλη του ΔΣ που το ενέκριναν.

Για τους λόγους αυτούς,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


1. Είναι γνώστης της συγκεκριμένης υπόθεσης;

2. Εάν ναι, με ποιο σκεπτικό αποφασίστηκε ότι η
λειτουργία της Ανεξάρτητης Μονάδας Εμφραγμάτων θα πραγματοποιηθεί με
εποχιακό προσωπικό αλλά και με την μετακίνηση προσωπικού από τις άλλες
μονάδες όταν είναι βέβαιο ότι κάτι τέτοιο θα διαταράξει την ομαλή
λειτουργία του Νοσοκομείου;

3. Προτίθεται να προχωρήσει στην πρόσληψη μόνιμου
προσωπικού προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει ομαλά η συγκεκριμένη
Μονάδα αλλά και να μπορέσουν να καλυφθούν σημαντικά κενά που υπάρχουν
στο Νοσοκομείο;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Χρήστος Πρωτόπαπας