Ερώτηση Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή για το συντονισμό κρατών μελών της ΕΕ για την αντιμετώπιση της Νέας Γρίπης

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

    Ερώτηση

    του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή προς την Ευρ. Επιτροπή

    για τον συντονισμό των κρατών – μελών της ΕΕ

    για την αντιμετώπιση της νέας γρίπης

   

    Ερώτηση για την αντιμετώπιση της νέας γρίπης Η1Ν1 τύπου Α κατέθεσε προς την Ευρ. Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Χουντής.

   

    Στην ερώτησή του ο Έλληνας ευρωβουλευτής επισημαίνει ότι: «η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) έχει ανεβάσει το επίπεδο επαγρύπνησης στο επίπεδο της πανδημίας, αλλά σύγχυση επικρατεί ως προς την ταχύτητα μετάδοσης του ιού και ως προς την βαρύτητά του. Η διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την διάσταση της γρίπης είναι εξαιρετικά σημαντική υπόθεση, καθώς βάσει των στοιχείων αυτών αξιολογείται η σοβαρότητα της κατάστασης και λαμβάνονται μέτρα».

   

    Στη συνέχεια της ερώτησής του, αφού τονίζει ότι: «σύμφωνα με την οδηγία του ΠΟΥ κάθε χώρα πρέπει να κάνει τον δικό της στρατηγικό σχεδιασμό», απευθύνει τα ακόλουθα ερωτήματα στην αρμόδια Επίτροπο για την Υγεία κα Ανδρούλα Βασιλείου:

   

    «Η Ευρ. Επιτροπή προτίθεται, και αν ναι με ποιο τρόπο, να ελέγξει την κατάρτιση και την εφαρμογή του σχεδιασμού πρόληψης και αντιμετώπισης της νέας γρίπης από κάθε κράτος μέλος; Τί μέτρα πρόληψης και ενημέρωσης των πολιτών λαμβάνει για τη μείωση της πανδημίας εντός της κοινότητας; Εφόσον προβλέπεται πως το 50 τις εκατό όσων νοσήσουν από τον νέο ιό, θα είναι παιδιά, τι μέτρα λαμβάνονται για την προστασία τους σε επίπεδο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων; Τί μέτρα λαμβάνονται για την επάρκεια προσωπικού σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης υγείας, ώστε να αποτραπεί η μαζική προσέλευση στα νοσοκομεία προκαλώντας έτσι κατάρρευση των συστημάτων υγείας; Τί μέτρα λαμβάνονται ώστε να εξασφαλισθεί επάρκεια κλινών και προσωπικού για αυτούς που θα απαιτηθεί να νοσηλευθούν με σκοπό τη μείωση της θνησιμότητας; Ποια μέτρα λαμβάνει για την αντιμετώπιση της γρίπης»;

   

   

    28.7.2009 Το Γραφείο Τύπου