ΕΡΩΤΗΣΗ Φ. ΚΟΥΒΕΛΗ- Δυσλειτουργία του Ο.ΚΑ.ΝΑ

h6>ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

    ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

    ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ

    ΕΡΩΤΗΣΗ

    Προς τους κ.κ. Υπουργούς

    · Οικονομίας & Οικονομικών

    · Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

    
   Θέμα: Δυσλειτουργία του Ο.ΚΑ.ΝΑ 

    
  Οξύνονται καθημερινά τα προβλήματα που σχετίζονται με την λειτουργία του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών.

    Ειδικότερα, αναφέρονται:
    · Υψηλό έλλειμμα ύψους 8,5 εκατ. ευρώ,

    · Σοβαρή ανεπάρκεια υποδομών,

    · Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού,

    · Συνωστισμός στις λίστες αναμονής. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι περίπου 3.850 άτομα θα πρέπει να περιμένουν περίπου τέσσερα χρόνια προκειμένου να ενταχθούν σε πρόγραμμα απεξάρτησης.

    · Υποβάθμιση των υφιστάμενων θεραπευτικών υπηρεσιών, με την απλή συνταγογράφηση υποκατάστατων ουσιών, χωρίς την απαραίτητη παροχή ψυχολογικής υποστήριξης.

    · Εγκατάλειψη της πολιτικής των κέντρων πρόληψης. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το κέντρο εκπαίδευσης στελεχών για τον τομέα της πρόληψης, έκλεισε λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. 

    Ο ανωτέρω αυτοδιοικούμενος Οργανισμός, επιτελεί σημαντικό έργο τα τελευταία δέκα χρόνια στην αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών, και η ενδεχόμενη υποβάθμισή του θα επέφερε πολλαπλές επιπτώσεις στον τομέα της ανάπτυξης υπηρεσιών και προγραμμάτων πρόληψης, θεραπείας και επανένταξης.

    Δεδομένου ότι το θέμα αυτό είναι σύνθετο, με ποικίλες παραμέτρους, και η αντιμετώπισή του απαιτεί ιδιαίτερη προσέγγιση τόσο για την πρόληψη, όσο και για την θεραπεία και την ενεργή επανασύνδεση των εξαρτημένων ατόμων με τον κοινωνικό ιστό, 

    Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

        · Με ποιο τρόπο θα αντιμετωπισθούν τα οξυμένα προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη χρηματοδότησης, υποδομών και εξειδικευμένου προσωπικού;

    · Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η απόπειρα θεσμικής μεταρρύθμισης στον τρόπο χορήγησης υποκατάστατων από ειδικευμένους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας;

    · Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ανάπτυξη του δικτύου των κέντρων πρόληψης;

    · Προβλέπεται ειδική εκπαίδευση των γιατρών, προκειμένου να παρέχεται στους ασθενείς και ψυχολογική υποστήριξη;

        31/10/2006

    Ο ερωτών βουλευτής

    
    Φώτης Κουβέλης