Ερώτηση Γ Σκουλά για τις εφημερίες

p>

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

Μεγάλος είναι ο κίνδυνος που υπάρχει στα νοσοκομεία
ολόκληρης της χώρας αναφορικά με τις εφημερίες των ιατρών. Κίνδυνος που
οφείλεται αποκλειστικά στις πράξεις και τις παραλείψεις της Κυβέρνησης
και ιδιαίτερα του Υπουργείου Υγείας, που έχουν καταστήσει την Δημόσια
και Δωρεάν Υγεία των πολιτών μια μακρινή ανάμνηση. Από την πλευρά τους
οι ιατροί σε ολόκληρη την Ελλάδα, τονίζουν ότι θα ακολουθήσουν κατά
γράμμα τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για 48 εργάσιμες ώρες για
τους ειδικευμένους ιατρούς την εβδομάδα και για 56 εργάσιμες ώρες για
τους ειδικευόμενους. Όμως, εάν συμβεί αυτό, πρακτικά οδηγούμαστε σε δυο
εφημερίες των ειδικευμένων ιατρών το μήνα και σε τέσσερις των
ειδικευόμενων. Κατά συνέπεια, δεν θα μπορούν να λειτουργούν τα
νοσοκομεία, αφού με το υπάρχουν προσωπικό αναγκάζονται μέχρι και σήμερα
να πραγματοποιούν έως και οκτώ εφημερίες το μήνα λόγω της έλλειψης
ιατρικού προσωπικού.

Κατόπιν τούτων

Ερωτάται ο Αρμόδιος Υπουργός

1. Με ποιον τρόπο θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα που
έχετε δημιουργήσει με την πολιτική σας στον χώρο της Δημόσιας και
Δωρεάν Υγείας με αποτέλεσμα πλέον τα νοσοκομεία να κινδυνεύουν σοβαρά
από δυσλειτουργίες.

2. Υπάρχει άμεσος και συγκεκριμένος σχεδιασμός για
την στελέχωση των νοσοκομείων με επιπλέον ιατρικό προσωπικό ώστε να μην
οδηγηθούμε σύντομα στην παράδοσης της Δημόσιας και Δωρεάν Υγείας στα
χέρια των ιδιωτών.

Δευτέρα 03.11.2008

Ο Ερωτών Βουλευτής

Γιάννης Σκουλάς