ΕΡΩΤΗΣΗ Π. ΛΑΦΑΖΑΝΗ- Κενό γράμμα του Νόμου οι υποσχέσεις της κυβέρνησης για την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας. Δεν ισχύει για χιλιάδες εργαζόμενες μητέρες

   

   

    ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

    ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ

   

    Ερώτηση

    Προς την κα. Υπουργό Απασχόλησης

   

    Θέμα: Κενό γράμμα του Νόμου οι υποσχέσεις της κυβέρνησης για την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας. Δεν ισχύει για χιλιάδες εργαζόμενες μητέρες

   

    Με το άρθρο 142 του πρόσφατου ασφαλιστικού νόμου 3655 για τη Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, καθιερώνεται η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας έξι (6) μηνών για τις εργαζόμενες μητέρες, που είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και εργάζονται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

    Κατά τη διάρκεια της ως άνω ειδικής άδειας, ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση την ΕΓΣΣΕ, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση το προαναφερόμενο ποσό.

    Με βάση το Ν.3655/2008 και την απόφαση 33891/606/7.5.2008 της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως προϋποθέσεις για τη χορήγηση, στην εργαζόμενη μητέρα, της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ορίζονται οι εξής δύο:

    · να βρίσκεται σε ενεργή εργασιακή σχέση,

    · να έχει λάβει επίδομα μητρότητας από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

    Παρά ταύτα η εγκύκλιος του ΟΑΕΔ που αναφέρεται στο θέμα και η ερμηνεία που έχει δοθεί είναι ότι την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας δεν τη δικαιούνται όσες εργαζόμενες μητέρες εργάζονται σε χώρους για τους οποίους μετά από υπογραφή συλλογικών συμβάσεων ισχύει ευνοϊκότερη ρύθμιση απ’ αυτήν που ορίζει το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004 – 2005 για την ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια (3 ½ μήνες). Με δυο λόγια οι εργαζόμενες μητέρες που υπάγονται σε κλαδικές συλλογικές συμβάσεις ή έχουν κατακτήσει παροχές που είναι ευνοϊκότερες από αυτά τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 9 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΕΕ) 2004-2005, δεν δικαιούνται την ειδική άδεια μητρότητας των έξι μηνών και τη μηνιαία καταβολή στο διάστημα αυτό, ποσού ίσου με τον κατώτατο μισθό. Με αυτή την απαράδεκτη μεθόδευση εξαιρούνται από την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας του άρθρου 142 του πρόσφατου (αντι)ασφαλιστικού νόμου 3655 πολλές κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων που δουλεύουν π.χ. στους χώρους των Τραπεζών, της Ναυτιλίας, των Ξενοδοχείων, κτλ.

    Παράλληλα, σε άλλο σημείο της εγκυκλίου του ΟΑΕΔ αναφέρεται ότι για να δικαιούται κάποια μητέρα την παροχή πρέπει να είναι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ – ΤΕΑΜ δηλαδή στο επικουρικό του ΙΚΑ που έχει ενταχθεί στο ΕΤΕΑΜ πράγμα το οποίο δεν έχει καμιά σχέση με τις προβλέψεις του άρθρου 142 του Ν. 3655. Κατ’ αυτό τον απαράδεκτο, επίσης, τρόπο εξαιρούνται της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας σημαντικές κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων.

    Επειδή με τέτοιου είδους μεθοδεύσεις η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας, την οποία η κυβέρνηση πολυδιαφήμισε ως αντιστάθμισμα στο σφαγιασμό των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων εργαζόμενων μητέρων με ανήλικα παιδία, καταντά κενό γράμμα

   

    Eρωτάται η κα Υπουργός:

   

    1. Γιατί εξαιρούνται παρανόμως από την ειδική προστασία μητρότητας οι εργαζόμενες μητέρες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ που έχουν πετύχει ευνοϊκότερες ρυθμίσεις από αυτήν της ΕΓΣΕΕ; Σκοπεύει να άρει αυτή την κατάφωρη αδικία;

    2. Γιατί αποκλείονται από την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας όσες εργαζόμενες μητέρες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ δεν είναι ταυτόχρονα ασφαλισμένες και στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (επικουρικό), αφού δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο στο νόμο; Τι πρόκειται να πράξει ώστε να αρθεί και αυτή η κατάφωρα αυθαίρετη και άδικη ερμηνεία του Νόμου;

   

   

    Ο ερωτών βουλευτής

   

    Λαφαζάνης Παναγιώτης