Ερώτηση Παπαδημούλη στην Κομισιόν για τον εργάσιμο χρόνο των γιατρών

p>Δεδομένου ότι τόσο η πάγια Νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσο και το πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο έχουν πλέον κατοχυρώσει, με κανόνες δικαίου γενικής εφαρμογής, τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια εβδομαδιαίας εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών τόσο για τους ειδικευμένους όσο και για τους ειδικευόμενους Νοσοκομειακούς Γιατρούς, ερωτάται η Επιτροπή:

Ποιά μέτρα σκοπεύει να λάβει ενόψει της προαναφερθείσας τροπολογίας, η οποία καταστρατηγεί τα εργατικά δικαιώματα των Νοσοκομειακών Γιατρών, ειδικευμένων και ειδικευόμενων και ουσιαστικά καταργεί την εφαρμογή των ως άνω ενεργών νομοθετικών πράξεων, ήτοι των Οδηγιών 93/104/ΕΚ και 2000/34/ΕΚ αλλά και της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ, η οποία δεν έχει μεταφερθεί ακόμα στο ελληνικό εσωτερικό δίκαιο, μολονότι η υποχρέωση αυτή υφίσταται ήδη από την 1ης Αυγούστου 2003;