Ερώτηση Σ Ματζαπετάκη: Επικουρικό προσωπικό για κάλυψη επιτακτικών αναγκών

p>Θέμα: Επικουρικό προσωπικό για κάλυψη επιτακτικών αναγκών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3329/05 « Εθνικό
Σύστημα Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», που
αναφέρεται στην κάλυψη επιτακτικών αναγκών σε Υγειονομικές περιφέρειες,
πτυχιούχοι για πρόσληψη μέσω ΟΑΕΔ δεν πρέπει να κατέχουν τον τίτλο
σπουδών τους, περισσότερο από δέκα έτη. Η λογική του νομοθέτη θα
πρέπει, ίσως, να στηρίζεται στο ότι θα πρέπει να έχει πρόσφατη την
ενασχόλησή του με το αντικείμενο, παραβλέπεται όμως, ότι στη διάρκεια
της δεκαετίας αυτής, μπορεί κάποιος να έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία,
εργαζόμενος πάνω στην ειδικότητά του σε ιδιωτικούς ή συναφείς φορείς,
επί μακρόν χρόνο, που μπορεί να ξεπερνάει την 5ετία.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ Κ. ΥΠΟΥΡΓΟΙ


1. Δεν θεωρείται δίκαιο να συμπληρώσετε το νόμο, ώστε να μην
αποκλείει υποψηφίους που έχουν προϋπηρεσία κατά την διάρκεια της
κρίσιμης αυτής δεκαετίας ;

Ημερομηνία 6-3-07

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ