Ερώτηση της Ασημίνας Ξηροτύρη-Αικατερινάρη – Θανάση Λεβέντη για έλλειψη κλινών εντατικής στη Βόρεια Ελλάδα

p>Έλλειψη κλινών εντατικής στη Βόρεια Ελλάδα

Ερώτηση της Ασημίνας Ξηροτύρη-Αικατερινάρη και του Θανάση Λεβέντη προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ημερήσιου τύπου της Θεσσαλονίκης 
αλλεπάλληλα περιστατικά ασθενών, που έχουν την ανάγκη Μονάδας Εντατικής
Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) δεν βρίσκουν κενό κρεβάτι με συνέπεια άμεσο κίνδυνο
για τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας
Εντατικής θεραπείας κλειστά παραμένουν σε όλη τη χώρα 250 κρεβάτια
Μ.Ε.Θ. εκ των οποίων περίπου 19 αφορούν τη Βόρεια Ελλάδα, εξαιτίας
κυρίως της έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού. Τα Νοσοκομεία Χαλκιδικής,
Κιλκίς, Κατερίνης, δεν διαθέτουν Μ.Ε.Θ., από τα 6 συνολικά που
προβλέπονται σε καθένα. Η εντατική παίδων του Ιπποκρατείου με μόλις
οκτώ κλίνες Μ.Ε.Θ. πρέπει να εξυπηρετήσει  τα περιστατικά από όλη την
Β. Ελλάδα.

Η απουσία Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας  (Μ.Α.Φ.), όπου
νοσηλεύονται ασθενείς που βγαίνουν από την  εντατική αποτελεί σοβαρό
πρόβλημα, γιατί παραμένουν κατειλημμένα  κρεβάτια Μ.Ε.Θ. για μήνες από
ασθενείς που θα μπορούσαν να είναι σε κλίνες Μ.Α.Φ. Η απουσία
νοσηλευτικού προσωπικού επιτείνει το πρόβλημα. Η αναλογία νοσηλευτών
ανά κλίνη ανέρχεται σε 2,5, ενώ σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα για κάθε
κλίνη Μ.Ε.Θ. χρειάζονται τουλάχιστον τέσσερις νοσηλευτές.

Η
υπάρχουσα αναλογία σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας
Εντατικής Θεραπείας εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τους ασθενείς,
γιατί  εκτός των άλλων αυξάνει και τις πιθανότητες ενδονοσοκομειακών
λοιμώξεων, την παραμονή για μεγαλύτερο χρόνο του ασθενή στη Μ.Ε.Θ. Ο
Μ.Ε.Θ. έτσι γίνονται μη παραγωγικές, σε σχέση με το υψηλό κόστος των
νοσηλίων που ξεπερνούν το 800 ? την ημέρα.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται  κ. Υπουργός:

-Τι μέτρα θα πάρει άμεσα για τη λειτουργία κλινών Μ.Ε.Θ. σε όλα τα Νοσοκομεία της Μακεδονίας;

– Σκοπεύει να δημιουργήσει Μονάδες αυξημένης φροντίδας (Μ.Α.Φ.) για την καλύτερη διαχείριση της νοσηλείας των ασθενών;

-Σκοπεύει
να προσλάβει το αναγκαίο νοσηλευτικό προσωπικό για την καλύτερη
λειτουργία των Μ.Ε.Θ., αλλά και των υπόλοιπων Μονάδων των Νοσοκομείων
σε όλη τη χώρα;

-Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουν προσληφθεί οι νοσηλευτές επιτυχόντες του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. του 2004;

Οι ερωτώντες  Βουλευτές

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ