Ερώτηση της βουλευτού Α’ Πειραιά της Δημοκρατικής Αριστεράς, Μαρίας Ρεπούση σχετικά με την έλλειψη αντικαρκινικών φαρμάκων

p>ΘΕΜΑ : Ερώτηση της βουλευτού Α’ Πειραιά της Δημοκρατικής Αριστεράς, Μαρίας Ρεπούση σχετικά με την έλλειψη αντικαρκινικών φαρμάκων.

 

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

Κύριε Υπουργέ,

Όπως ενημερωθήκαμε από ασθενείς που εξυπηρετούνται από το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά – Μεταξά, στη διάρκεια του Αυγούστου υπήρξαν σοβαρές ελλείψεις αντικαρκινικών φαρμάκων στο εν λόγω νοσοκομείο με αποτέλεσμα να μη δύναται να παρασχεθεί ολοκληρωμένη θεραπεία σε μεγάλο αριθμό καρκινοπαθών και να μην μπορεί να ξεκινήσει η θεραπεία νεοδιαγνωσθέντων ασθενών. Το φαινόμενο αυτό δυστυχώς παρατηρήθηκε όπως πληροφορηθήκαμε στο σύνολο των ογκολογικών νοσοκομείων και των ογκολογικών-αιματολογικών τμημάτων και κλινικών γενικών νοσοκομείων της χώρας. Συγκεκριμένα οι εταιρείες που πραγματοποιούσαν την εισαγωγή των δραστικών ουσιών της ετοποσίδης και της ντακαρμπαζίνης ανακοίνωσαν στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) τη διακοπή των εισαγωγών των ουσιών αυτών για το μήνα Ιούλιο και Αύγουστο. Ο ΕΟΦ ανέθεσε την εισαγωγή των φαρμάκων στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) το οποίο, λόγω του περιορισμένου χρόνου, μπόρεσε να καλύψει μέρος των αναγκών των νοσοκομείων. Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα φάρμακα είναι χαμηλού κόστους και συμμετέχουν σε θεραπείες πρώτης γραμμής για πολλά νεοπλασματικά νοσήματα.

Επειδή το δικαίωμα στην υγεία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου και δεν επιτρέπεται σε ένα κράτος δικαίου να μην εξυπηρετείται, και επειδή το Υπουργείο Υγείας οφείλει να έχει επαρκή προγραμματισμό και σχεδιασμό για την κάλυψη των φαρμακευτικών αναγκών των πολιτών της χώρας,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Ποια η θέση του Υπουργείου για τις ελλείψεις αυτές και ποια η πολιτική του ειδικά για την εξασφάλιση φαρμάκων πρώτης γραμμής προκειμένου να μην επαναληφθεί το φαινόμενο αυτό;

2. Πως φτάσαμε στο σημείο τα ογκολογικά νοσοκομεία, τα ογκολογικά-αιματολογικά τμήματα και οι κλινικές γενικών νοσοκομείων να στερούνται τα βασικά τους μέσα για τη διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών στην υγεία;

 

Η Ερωτούσα Βουλευτής

Μαρία Ρεπούση